Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Woda amoniakalna

  Płynny nawóz azotowyzawierający 20,5% N, stosowany przedsiewniedoglebowo na głęb. 7–10 cm. Otrzymywanajest przez nasycenie wody amoniakiem. Magazynowanie i transport wymagają szczelnych zbiorników.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilki

  Szybko rosnące pionowe pędy wegetatywne z pączka śpiącego na pniu lub konarzedrzew owocowych i ozdobnych. W. czerpią dużo soków ogołacając z nich organy owoconośne. Należy je wyciąć na obrączkę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wialnia

  Maszyna do wstępnego oczyszczania masy poomłotowej, oddzielająca najlżejsze zanieczyszczenia (plewy, zgoniny) na sitach oczyszczanych podmuchami powietrza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirulencja

  Stopień patogeniczności. Termin ten odnosi się przede wszystkim do stałej, uwarunkowanej genetycznie cechy patogenu,lecz bywa także używany do określenia cech fenotypowych, kształtujących się pod wpływem czynników zewn.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Widlastość korzeni buraków cukrowych

  Tworzenie zamiast jednego, dużego korzenia spichrzowego kilku drobniejszych; przyczyną tego zjawiska jest często podeszwa płużna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wertykulacja

  Zabieg pielęgnacyjny wykonywany na trawnikach ozdobnych i sportowych.W. polega na pionowym cięciu darni. Płytkie pionowe cięcie trawnika ma na celu częścioweusunięcie próchnicy powierzchniowej, stworzenielepszych warunków dla dopływu powietrza,wody i skł. pok. do strefy korzeniowej,przygotowanie trawnika...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości gleby biologiczne

  Występowanie organizmów glebowych (edafon) kształtujących rozkład subst. org., dynamikę skł. pok.oraz żyzność gleby. Ważną rolę odgrywają tu bakterie nitryfikacyjne i wiążące azot atmosf.(azotobakter, Rhizobium).

  Dzięki mikroorganizmom część materii org. ulega humifikacji, awiększość zostaje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Widły amerykańskie

  Narzędzie o 4 płaskich, stal. zębach szer. ok. 2 cm i dł. ok. 30 cm, stosowane w ogrodnictwie do spulchniania gleby, wykopywania sadzonek itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wertykulator

  Maszyna służąca do wertykulacji,której elementami roboczymi są liczne noże osadzone na obracających się bębnach, tnące pionowo darń.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości gleby chemiczne

  Zawartość pierwiastków (makro- i mikroelementów) i ich związków w glebie w formach miner. i org. z uwzględnieniem przemian jakim ulegają. Zawartośći formy występowania pierwiastków decydują o żyzności gleby i warunkach pokarmowych roślin. W.g.ch. zależą od odczynu i buforowości gleby, ilości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt

Do góry