Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Współczynnik reprodukcji i degradacji substancji organicznej

  Wskaźnik określający przyrost lub ubytek subst. org. w glebie wwyniku jednorocznej uprawy określonego gatunkulub grupy roślin na 1 ha, albo zastosowania1 t/ha suchej masy nawozów organicznych.Jest on uzależniony od rodzaju materii org. wprowadzonej do gleby oraz kategorii agronomicznej gleby.

  Wskaźnik ten...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstawka skarlająca

  Część podkładki słabo lub bardzo słabo rosnącej, wszczepiona między podkładkę, zazwyczaj silnie rosnącą, aodmianę szlachetną w celu osłabienia wzrostu drzewa i przyśpieszenia wejścia w okres owocowania; w.s. tworzy niewielki odcinek pnia dł. ok. 30 cm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik rozmnożenia

  Stosunek plonu nasion z jednostki pow. do masy nasion wysianych na tę pow. Np. dla rzepaku wynosi onok. 4300, a dla ziemniaka ok. 10.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybieg

  Ogrodzony teren na wolnym powietrzu ściśle związany nie tylko z budynkiem, lecz nawet z kojcem, z którego zwierzęta mają swobodne wyjście; w. może mieć nawierzchnię utwardzoną, poza tym żłoby, automaty paszowe, drabiny paszowe, poidła, kąpieliska,czochradła, daszki ocieniające itp. Zob. też...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik strawności

  Ilość składników strawionych w stosunku do pobranych w paszy, wyrażona w procentach. W.s. zależy odgat. (przeżuwacze i nieprzeżuwacze), wieku i eksploatacji zwierzęcia oraz od składu chem. i sposobu przygotowania paszy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik azotowy

  Ilość azotu w g wiązanego przez mikroorganizmy glebowe podczas rozkładu 100 g subst. org.; np. dla słomy wskaźnik ten wynosi 0,8.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik budowy, indeks budowy

  Stosunek liczbowy dwóch wymiarów zwierzęcia wyrażonyw procentach, charakteryzujący cechy jego budowy i umożliwiający porównywanie zwierząt pod względem pokroju. Przy obliczaniu w.b. przyjmuje się przeważnie jeden z wymiarów zwierzęcia za podstawowy i do niego porównuje się wszystkie inne.

  Takim...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik odchowu

  Procentowy stosunek liczby zwierząt odchowanych do określonego wieku do liczby sztuk stada podstawowego (krów, loch, maciorek, klaczy).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik plastyczności, liczba plastyczności

  Różnica między wilg. gleby odpowiadającymi jej granicy płynności i granicy plastyczności; w. ten informuje o spoistości gleby – im wyższa wartość w.p., tym gleba jest bardziej spoista, ciężka do uprawy, a równocześnie mniej podatna na erozję wodną i eoliczną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik pokrycia liściowego, współczynnik powierzchni liści, (LAI)

  W. produktywności łanu obliczony ze stosunku pow. asymilacyjnej przypadającej na jednostkę pow. gleby.Np. w.p.l.= 3,5 oznacza, że całkowita pow.liści jest 3,5 raza większa od pow. gleby zasłanianej przez tę roślinę. Maksymalne plonowanie roślin uzyskuje się wtedy, gdy w.p.l. wynosiok. 4-5.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt

Do góry