Studia /78 798 prac/

 • Ocena 5.0

  Dyrektor Artysta Henryk Jan Dominiak

  Henryk Jan Dominiak przedsiębiorca, artysta, dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

  e-mail: arhen-dominiak@hotmail.comtelefon VoIP: +48 322181524, telefon kom.: +48 692875944http://www.muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu/ 

   

  Henryk Jan Dominiak -...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Administracja

  Autor /AZYR Dodano /12.05.2014 Znaków /2 564

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach

  Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach (MMSPHJD) - globalnie działające muzeum sztuki z siedzibą w Tychach a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, założone przez osobę fizyczną, jedno z najmniejszych Muzeów w Polsce.

  Historia Utworzenie...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /AZYR Dodano /11.05.2014 Znaków /5 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hybrydyzacja Southerna (Southern biot)

  Metoda, opracowana przez szkockiego naukowca M.E. Southerna, polega na wykrywaniu swoistego fragmentu DNA przez sondę DNA znakowaną izotopem promieniotwórczym lub barwnikiem fluorescencyjnym. Badaną próbkę DNA poddaje się trawieniu enzymem restrykcyjnym, a uzyskane fragmenty, różniące się pod względem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łańcuchowa reakcja pollmerazy

  Metoda łańcuchowej reakcji polimerazy (polymerase chain reaction - PCR) szybko stała się jedną z najważniejszych technik biologii molekularnej, chociaż opracowano ją zaledwie przed kilkunastoma laty (na początku lat 80.). Reakcja składa się z kolejnych cykli de-naturacji i syntezy DNA. Powstałe w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białka płynu mózgowo-rdzeniowego

  Całkowite stężenie białka w płynie mózgowo-rdzeniowym wynosi 0,15-0,45 g/l• Białko to w około 80% pochodzi z surowicy krwi, pozostałe 20% powstaje lokalnie w przestrzeni wewnątrzczaszkowej. Z surowicy krwi białka są transportowane do PMR aJbo na drodze pinocytozy lub przy udziale swoistych przenośników...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białkomocz

  Białkomocz (proteinuria) jest najczęściej spotykanym objawem chorób nerek. Może on być także zjawiskiem parafizjologicznym (białkomocz ortostatyczny, białkomocz związany z wysiłkiem fizycznym lub gorączką), towarzyszyć chorobom niezwiązanym bezpośrednio z nerkami (wady serca, gammapatie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie PCR w diagnostyce

  Chociaż PCR jest zazwyczaj tylko wstępem do dalszych analiz, dla celów diagnostycznych często wystarcza samo wykonanie reakcji i ocena amplifikowanych fragmentów na żelu agarozowym. W najprostszym przypadku chodzi o ustalenie, czy doszło do amplifikacji fragmentu DNA o przewidywanej długości. W ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie pacjenta do pobrania próbki moczu

  Częstym problemem są przemijające zjawiska (białkomocz, krwinkomocz) oraz fałszywie ujemne wyniki badania moczu. Aby uniknąć tych zjawisk należy stosować standardową procedurę:

  • Diureza

  Gdy potrzebne jest czułe badanie skriningowe niezbędne jest uzyskanie niskiej diurezy (20-50 ml/godz.). Kiedy do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja wyników PCR

  Wynik otrzymany z laboratorium wykonującego test PCR zawiera informację o tym, czy uzyskano amplifikację badanego fragmentu DNA. Jak wynika z przedstawionych przykładów amplifikacja lub jej brak mogą mieć odmienne znaczenie w różnych testach diagnostycznych. W diagnostyce mikrobiologicznej powielenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody analityczne używane w badaniu ogólnym moczu

  Testy paskowe (dipsticks) z wieloma polami reakcyjnymi (multi-test strips) reprezentują najpopularniejszą obecnie metodę stosowaną w badaniu ogólnym moczu, zarówno przez laboratoria, jak i przy łóżku chorego (point-of-care testing - POCT). Mają one wiele zalet w stosunku do stosowanych niegdyś manualnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 703

  praca w formacie txt

Do góry