Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Wycierka ziemniaczana, pulpa ziemniaczana

    Produkt uboczny przy produkcji krochmalu jako pozostałość po wymyciu skrobi zimną wodą. W.z. wykorzystywana jest jako pasza węglowodanowa. Świeża w. zawiera ok. 8% suchej masy, a po sprasowaniu ok. 25%. Jest to pasza wybitnie energet. o znikomej zawartości białka, uboga w związki mineralne. W stanie...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /419

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wybobiczenie

    Zmęczenie gleby spowodowane masowym pojawieniem się w glebie bakteriofagów niszczących bakterie brodawkowe bobiku.W. towarzyszy występowanie patogenów chorób grzybowych wywołujących zgorzel korzeniową, gnicie podstawy łodygi oraz plamistość liści.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /279

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Współczynnik transpiracji

    Ilość jednostek wagowych wytranspirowanej wody potrzebnej do wyprodukowania jednostki suchej masy.W.t. ulega dużym wahaniom w zależności odzmian warunków siedliskowych, zwł. uwilgotnieniagleby, właściwości biol. roślin itp. Np.dla kukurydzy i buraka cukrowego wynosi on300–400, owsa 500, a koniczyny...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /347

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Współczynnik odziedziczalności

    W. wyrażający stosunek zmienności genotypowej cechy do ogólnej zmienności fenotypowej.

    Wartośćw.o. waha się w granicach od 0 do 1 – jeżeli jest bliska jedności, to wartości fenotypowe danej cechy wynikają przede wszystkim z dziedziczenia. Jakkolwiek odziedziczalność zależy od szeregu czynników i...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /747

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wyburaczenie

    Zmęczenie gleby spowodowane masowym występowaniem mątwika burakowego, powodującego tworzenie się na korzeniu buraka drobnych korzonków tzw. „brody”.W. towarzyszy występowanie patogenów chorób grzybowych wywołujących zgorzel siewek, gnicie kiełków oraz plamistość...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /321

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Współczynnik więdnięcia

    Stosunek masy wody zawartej w glebie do ogólnej masy gleby, powodujący więdnięcie roślin; każdą glebę charakteryzuje inna wartość tego wskaźnika.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /162

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Współczynnik plonowania, indeks plonu

    Stosunek plonu gł. do wytworzonej ogólnej biomasy. U zbóż jest to stosunek plonu ziarna do plonu ziarna łącznie ze słomą, a u buraka – stosunek plonu korzeni do plonu korzeni iliści.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /209

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Współczynnik wykorzystania paszy

    Stosunek całkowitej ilości uzyskanego produktu do ilości paszy zużytej na jego wyprodukowanie. Wartość w.w.p. zależy od gatunku, rasy, genotypu, masy ciała zwierzęcia, jego wieku i płci, rodzaju i jakości karmy, jej składu chem., technologii żywienia, stanu uzębienia, smakowitości paszy i. in.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /309

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Współczynnik pokrewieństwa

    Liczba określająca genet. podobieństwo między dwoma osobnikami wynikające stąd, że oba osobniki posiadają jednego lub kilku wspólnych przodków.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /165

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Współczynnik wytrwałości laktacji, współczynnik Johannsona

    Stosunek ilości mleka udojonego w drugich 100 dniach laktacji do ilości mleka udojonego w pierwszych 100 dniach. Ze względu na obowiązujący miesięczny okres kontroli mlecznej wydajności krów wprowadzono modyfikację w.w.l. Wg niej jest to stosunek ilości udojonego mleka w drugich 90 dniach laktacji do...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /544

    praca w formacie txt

Do góry