Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANALIZA LUKI ROZWOJOWEJ

  Metoda planowania strategicznego zmierzająca do ustalenia, dla kolejnych latokresu planistycznego, różnic między pożądaną (planowaną) wielkością —> celugłównego przedsiębiorstwa a wielkością wyniku przewidywanego, oszacowanąprzy założeniu kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ajent

  Osoba fizyczna lub instytucja użytkująca (dzierżawiąca) dany obiekt handlowy,gastronomiczny, turystyczny lub środek transportu na podstawie umowy ajencyj-nej zawartej z jego właścicielem. Umowa ta określa warunki organizacyjne,ekonomiczne i techniczne dzierżawy oraz reguluje stosunki a. z właścicielem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akwizytor

  Osoba zajmująca się —> sprzedażą osobistą produktów; handlowiec; pracownikzewnętrznych służb sprzedażowych przedsiębiorstwa. A. jest specjalnie przygo-towanym pod względem cech osobistych i zawodowych przedstawicielem firmy,którego zadaniem jest poszukiwanie i obsługa klientów oraz utrzymywanie z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGENT HANDLOWY

  Osoba fizyczna lub wyodrębnione —> przedsiębiorstwo realizujące w imieniuprzedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego lub usługowego odpowiedni zakresfunkcji sprzedażowych (pełnomocnictw) na rynku krajowym lub międzynarodo-wym. A.h. występuje z reguły jako przedstawiciel firmy pośredniczący w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza abc

  Metoda porządkowania i grupowania elementów analizowanych zbiorów z punk-tu widzenia ich znaczenia w osiąganiu określonego celu. Nazwa metody wynikaz właściwej jej procedury postępowania, która zmierza do wyłonienia trzechpodzbiorów oznaczonych literami: A, B i C, przy czym podzbiór A ma naj-większe, a...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGENT PRODUCENTA

  —> Pośrednik hurtowy, który pracuje na rzecz pewnej liczby producentów, oferując do sprzedaży ich niekonkurencyjne (komplementarne) produkty na określonym obszarze sprzedaży. A.p. nie ma tytułu własności sprzedawanych towarów, pobiera tylko prowizję za ogół spełnianych funkcji na rzecz każdego  z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  analiza czynnikowa

  Zespół metod statystycznych pozwalających na redukcję dużej liczby skorelowa-nych cech do znacznie mniejszej liczby niezależnych czynników głównych.Podstawowym założeniem a.c. jest podział całkowitej —> wariancji na trzy części:część związaną z działaniem czynników „obcych" (wariancja wspólna)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agent w handlu zagranicznym

  Osoba prawna lub fizyczna mająca siedzibę za granicą, która w imieniu i na ra-chunek zleceniodawcy pośredniczy w zawieraniu —» transakcji handlowychi współdziała w ich realizacji. Z reguły pomiędzy a. a zleceniodawcą jestzawierana formalna umowa agencyjna, w której ustala się wysokość prowizji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGENCJA REKLAMOWA

  Przedsiębiorstwo zajmujące się działalnoścą reklamową na zlecenie innych firmi instytucji. A.r. świadczy usługi profesjonalne związane z planowaniem i realiza-cją —> kampanii reklamowej. Zakres tych usług i profil działania a.r. mogąobejmować m.in. zaprojektowanie i wyprodukowanie —> reklamy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychów

  Zabiegi (odpowiednie żywienie, pielęgnowanie,utrzymanie) mające na celu stworzenie najkorzystniejszych warunków prawidłowego wzrostu i rozwoju młodych zwierząt użytkowych, np. kurcząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt

Do góry