Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BAZA DANYCH

  Zbiór wzajemnie powiązanych -> danych o takiej organizacji, która pozwalawybierać d. w dowolnych przekrojach i łączyć je w różne struktury bezuprzedniego sortowania, w celu bezpośredniego udzielania informacji lubdalszego przetwarzania niezależnie od programów wykorzystujących te d...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE OPERACYJNE

  Cele konkretyzujące ustalenia strategiczne dotyczące długofalowych aspiracjii dążeń przedsiębiorstwa w odniesieniu do warunków i możliwości ich realizacjiw najbliższej przyszłości (do 1 roku). Co. stanowią zasadniczy element planówoperacyjnych, będących podstawowym narzędziem kierowania bieżącą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżety gospodarstw domowych

  Wyniki badań Głównego Urzędu Statystycznego publikowane corocznie w for-mie zestawień tabelarycznych. Dostarczają informacji o dochodach i wydatkach,spożyciu ilościowym żywności, warunkach mieszkaniowych, wyposażeniu g.d.w dobra trwałego użytku. Od roku 1993 badaniami objęte są g.d...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZAR

  Miejsce handlu różnymi artykułami, wyposażone w prymitywne urządzeniasprzedażowe — stragany, budki, ławy i stoły, obejmujące place i wyodrębnioneinne części miast. Zazwyczaj —> sprzedaż na wolnym powietrzu lub w halachtargowych prowadzą rolnicy, rzemieślnicy i drobni kupcy oferujący po nis-kich —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CASH AND CARRY

  Rodzaj samoobsługowego punktu sprzedaży z pogranicza handlu hurto-wego i detalicznego nastawionego na zaopatrzenie drobnych detalistów, właś-cicieli lokali gastronomicznych, rzemieślników, zakładów żywienia zbioro-wego i innych odbiorców hurtowych, a także odbiorców indywidualnychprowadzących...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENCHMARKING

  Sztuka odkrywania, jak i dlaczego niektóre przedsiębiorstwa funkcjonują spraw-niej niż inne (Ph. Kotler). Celem b. jest twórcze naśladowanie „najlepszychpraktyk" innych przedsiębiorstw (np. po II wojnie światowej Japończycystosowali b. kopiując amerykańskie produkty i sposoby działania). B. to...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHA

  Właściwość jednostki badanej pozwalająca odróżnić ją wśród innych jednostekw zbiorowości statystycznej. C. dzieli się na: 1) istotne (główne, systematyczne),odgrywające podstawową rolę w badaniach i 2) nieistotne (uboczne, przypad-kowe), które w badaniach mogą być pomijane. Z punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biznes plan

  Rodzaj średniookresowego (2-5 lat) planu działalności przedsiębiorstwa lubprzedsięwzięcia gospodarczego. Zawiera opis przedsiębiorstwa lub podejmowa-nego przedsięwzięcia, a zwłaszcza przedmiot działalności (na tle misji i celówstrategicznych), zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /2 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIA KONSUMENTA

  Ogół czynności poznawczych, zmierzających do opisania lub wyjaśnienia stanurzeczy i rozpoznania czynników i warunków kształtujących ten stan. B.k. składająsię z następujących czynności: gromadzenia, przetwarzania i analizy informacjidotyczących indywidualnych cech konsumenta, —> zachowań...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANKIETA

  —> Kwestionariusz.

  Metoda gromadzenia informacji oparta na komunikowaniu się badaczaz —> respondentem za pośrednictwem pisemnego przekazu. A. jest zbioremstandaryzowanych technik badawczych. Rozróżnia się a.: pocztową (wysyłkai zwrot pocztą), masową (opublikowaną w prasie, zwrot pocztą)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt

Do góry