Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dywergencja i konwergencja

  Średnio na jednym neuronie znajduje się około 10 tysięcy synaps, choć różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami neuronów są znaczne (najwięcej synaps -do 150 tysięcy - stwierdzono dotychczas na komórkach gruszko watych kory móżdżku). Do komórki nerwowej danego typu dochodzą więc informacje z wielu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błonowy potencjał spoczynkowy

  Błona komórkowa jest zbudowana z podwójnej warstwy lipidów, w którą wbudowane są cząsteczki białka. Oddziela ona cytoplazmę od płynu zewnątrzko-mórkowego, czyli dwa przewodzące prąd elektrolity. Dzięki temu działa jak kondensator. Na jej zewnętrznej powierzchni gromadzą się ładunki dodatnie, a po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /7 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potencjał czynnościowy

  Potencjał czynnościowy jest świadectwem pobudzenia neuronu (najczęściej wskutek aktywności synaps, znajdujących się na jego ciele komórkowym i den-drytach). Analizę potencjału czynnościowego z początku prowadzono na olbrzymich aksonach kałamamicy, których rozmiary (średnica osiąga nawet 1 mm)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA I CZYNNOŚĆ UKŁADU NERWOWEGO

  Skomplikowany, wielokomórkowy organizm, jakim jest ciało ludzkie, wymaga mechanizmów sterujących i kontrolujących jego pracę, tak by wszystkie części organizmu działały w sposób skoordynowany, uporządkowany i wydajny. Szybką i precyzyjną regulację umożliwia układ nerwowy, który rejestruje aktywność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewodzenie nerwowe

  Sygnał w postaci potencjału czynnościowego (impuls nerwowy) generowany jest najczęściej we wzgórku aksonu, a następnie jest przewodzony aż do zakończeń presynaptycznych i poprzez synapsy przekazywany na kolejne neurony lub efelc-tory. W warunkach fizjologicznych przewodzenie odbywa się zawsze w kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /5 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórki glejowe

  Strukturalną i funkcjonalną jednostką układu nerwowego wszystkich zwierząt oraz człowieka jest komórka nerwowa, czyli neuron, jednakże w układzie nerwowym występują także komórki glejowe, które nie uczestniczą bezpośrednio w przetwarzaniu informacji i przewodzeniu sygnałów, pełnią za to wiele...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synapsy chemiczne

  Komunikacja pomiędzy neuronami lub pomiędzy neuronem a efektorem odbywa się tylko w wyspecjalizowanych miejscach, które nazywamy synapsami. Najpowszechniejsze w układzie nerwowym ssaków są synapsy chemiczne, w których nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu pomiędzy błonami komórkowymi neuronów, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /12 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuron

  Szacuje się, że człowiek ma około 100 miliardów (1011) neuronów, ogromnie zróżnicowanych, zarówno jeśli chodzi o wielkość, kształt, liczbę i zasięg wypustek, rodzaje połączeń z innymi komórkami, syntetyzowane i wydzielane substancje chemiczne, jak i pełnione funkcje. Pewne cechy są jednak stałe i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje neuronów

  Pod względem morfologicznym, na podstawie kształtu, można wyodrębnić cztery główne typy neuronów (ryc. 1.2). Najbardziej prymitywny jest neuron jednobiegunowy, charakterystyczny przede wszystkim dla bezkręgowców (u kręgowców występuje w układzie autonomicznym), który ma tylko jedną rozgałęzioną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje włókien nerwowych

  W ośrodkowym układzie nerwowym aksony grupują się zwykle w pęczkach' tworzących krótkie i długie drogi nerwowe, łączące sąsiednie struktury lub, ośrodki zlokalizowane na różnych piętrach układu nerwowego.

  Aksony w obwodowym układzie nerwowym łączą się w wiązki, które tworzą nerwy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 895

  praca w formacie txt

Do góry