Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dystrybucja fizyczna

  Działalność zorientowana na osiąganie zysku, która obejmuje planowanie,realizację i kontrolę fizycznego przepływu -> produktów z miejsc ich wy-tworzenia do miejsc ich sprzedaży finalnym nabywcom. Fizyczny przepływproduktów składa się z dwóch podstawowych, powtarzających się na prze-mian (niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja usług

  Instrument -> strategii marketingowej wykorzystywany w celu tworzenia warun-ków realizacji u. dogodnych dla klienta pod względem miejsca, czasu i formy.W strategiach dystrybucji usług wykorzystuje się takie środki, jak —> kanałydystrybucji (bezpośrednie i pośrednie), gęstość i lokalizacja sieci usługowej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja w organizacjach niezyskowych

  Instrument marketingu wykorzystywany w celu wyboru —> kanałów dystrybucjidostępnych i dogodnych dla klientów i -> donatorów organizacji niezyskowych.Opracowanie —> strategii dystrybucji wymaga znajomości cech produktu i ocze-kiwań odbiorców. W odniesieniu do klientów o.n. o wyborze kanałów d.decydują:...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORADZTWO MARKETINGOWE

  Rodzaj usług profesjonalnych, świadczonych odpłatnie przedsiębiorstwom przezwyspecjalizowane agencje/firmy konsultingowe przy rozwiązywaniu ich prob-lemów z zakresu marketingu. Firmy te stanowią element infrastruktury rynkowejwspółczesnej gospodarki, mogą działać również na rynkach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  dostawa nie fakturowana

  Rodzaj dostawy polegającej na dostarczeniu zamówionych produktów donabywcy przed otrzymaniem przez niego —> faktory. Przyjęcie produktówdo —> magazynu i ujęcie ich w ewidencji wymaga zastosowania tzw. stałych cenewidencyjnych, ponieważ rzeczywiste ceny zakupu są wykazane w fakturze, którąnabywca otrzyma...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  dostawa tranzytowa

  Rodzaj dostawy polegającej na dostarczeniu produktów bezpośrednio z magazy-nów producenta do nabywcy na podstawie —> umowy kupna-sprzedaży, w którejzawarciu pomiędzy producentem towarów a ich nabywcą uczestniczy —> pośred-nik. Zróżnicowane —> funkcje pośrednika pozwalają wyróżnić t. organizowanyi t...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostosowywanie polityki cen

  Ustalenia dokonywane przez sprzedawcę odnośnie do zmian c. pod wpływemzmian warunków rynkowych, tj. c. czynników wytwórczych (kosztów), warun-

  ków konkurencji, —> pojemności rynku i —> chłonności rynku. Szczególnym tegowyrazem jest planowanie zmian c. produktu w procesie przechodzenia przezkolejne fazy jego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drug-store

  Sklep wielobranżowy z artykułami i usługami codziennego zakupu, o mieszanejformie obsługi oraz wydłużonym czasie pracy, aż do cyklu całodobowego.Asortyment współczesnych d.-s. obejmuje dodatkowo także artykuły pierwszejpotrzeby: słodycze, artykuły żywnościowe, używki, książki, prasę...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika rynku

  Kierunek i intensywność zmian ogólnych rozmiarów popytu na danym rynku,obserwowanych w kolejnych okresach poprzedzających moment dokonywaniaanalizy (d. dotychczasowa) albo prognozowanych dla okresów objętych czaso-wym horyzontem planowania (d. przewidywana). W pomiarze d.r. stosuje sięodpowiednie wskaźniki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  dobra przemysłowe

  Produkty materialne wykorzystywane do wytwarzania innych d. i usług, zużywa-ne w toku produkcji albo jednorazowo (np. surowce), albo stopniowo (np.maszyny). Materialne i usługowe składniki procesu wytwarzania. Podstawąklasyfikacji d.p. jest sposób uczestniczenia w procesie wytwarzania dóbr i usług.Do d.p...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt

Do góry