Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HANDEL RUCHOMY

  Forma h. detalicznego (—> detal) charakteryzującego się brakiem przywiązaniado określonej miejscowości i stałego miejsca sprzedaży. Jako przeciwieństwoh. stałego opiera się na prowadzeniu —> sprzedaży ze środków podręcznychoraz środków transportu. Do h.r. należą: h. domokrążny, h. obwoźny, h...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks siły nabywczej

  Wskaźnik względnego potencjału rynkowego służący do wczesnego ostrzeganiaprzed wystąpieniem dysproporcji w przestrzennej strukturze obrotów. I.s.n. jeststosunkiem względnych zmian zaludnienia, sprzedaży detalicznej i dochodówludności ważonych odpowiednio wskaźnikami 0,2; 0,3 i 0,5. I.s.n. jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANDEL WYSYŁKOWY

  Forma h. detalicznego (—> detal) polegającego na oferowaniu —> produktówklientom za pomocą —> katalogów, prospektów i ogłoszeń, a następnie dostar-czaniu zamówionych artykułów do domów za pośrednictwem poczty lub przyudziale własnych służb transportowych. H.w. zajmują się specjalne przedsiębiors-twa —...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infrastruktura handlu

  Zespół materialnych, technicznych oraz organizacyjnych środków realizacjifunkcji handlowych. Głównym składnikiem i.h. jest —> sieć handlowa, w tym siećpunktów sprzedaży detalicznej oraz sieć magazynowa. Ponadto i.h. obejmujetakże środki transportowe, automaty sprzedażowe, techniczne środki gromadze-nia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  hierarchia potrzeb

  Naturalna kolejność p. od p. biologicznych, takich jak nasycenie głodu, ubranie,mieszkanie, poprzez p. wynikające z sytuacji człowieka w procesie pracyi w środowisku społecznym, aż po p. wynikające z przesłanek psychologicznychkażdej jednostki. Wg A. Marshalla, zaspokojenie p. niższego rzędu pozwala...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innowatorzy

  Grupa konsumentów, którzy pierwsi akceptują nowy produkt. Tworzą ją zwyklenie bojący się ryzyka, wykształceni, zamożni młodzi ludzie o szerokichhoryzontach społecznych i wysokim statusie społecznym. Są bardziej podatni naoddziaływanie pozapersonalnych środków informacji niż na sugestie sprzedaw-ców i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipermarket

  Duży —> sklep samoobsługowy z artykułami żywnościowymi i nieżywnoś-ciowymi o minimalnej powierzchni 2500 m2, wywodzący się z —» supermarketu.Wysoka atrakcyjność h. wynika z ich agresywnej —> polityki cenowej, dużejdostępności komunikacyjnej dla klientów zmotoryzowanych oraz sprawnejorganizacji procesu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancje cenowe

  Warunki stawiane producentom przez pośredników — uczestników danegokanału dystrybucji, zwykle hurtowników lub detalistów — odnoszące się do faktu,że cena zakupu umożliwi im utrzymywanie zapasów towarowych na pożądnympoziomie i zapewni osiąganie zysku oraz że —> rabaty udzielane ich konkurentombędą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  instrumenty marketingu

  Narzędzia wykorzystywane przez daną firmę w określonej strategii. Do najważ-niejszych i.m. należą: polityka innowacji, strategia -> nowego produktu, politykaasortymentowa, —» różnicowanie cen. Skuteczne okazują się różne —> upustyi —» rabaty stosowane dla odbiorców i dostawców. Niezwykle efektywnaw...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HURT

  Forma —> handlu polegającego na zakupie lub przejęciu od sprzedawcy — zwykledużych partii — towarów w celu ich dalszej odsprzedaży (sprzedaży) nabywcomzorganizowanym, tj. producentom, detalistom, innym hurtownikom oraz instytuc-jom publicznym i organizacjom społecznym. Działalność hurtową prowadzączęsto...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /870

  praca w formacie txt

Do góry