Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Półkule mózgu

  Prawa i lewa półkula, oddzielone od siebie szczeliną podłużną mózgu, tworzą największą część ludzkiego mózgowia, a ich funkcje związane są między innymi ze świadomym odczuwaniem, planowaniem ruchów, procesami poznawczymi, pamięcią, emocjami i mową. Powierzchnię półkul pokrywa kora mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /8 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruch na rozciąganie

  Najbardziej znanym odruchem na rozciąganie jest odruch kolanowy, polegający na skurczu mięśnia czworogłowego uda po uderzeniu w jego ścięgno poniżej rzepki (a więc gwałtowne rozciągnięcie jego włókien), oraz odruch skokowy z mięśnia trójgłowego łydki, wywoływany po uderzeniu w ścięgno Achillesa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /5 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory równowagi

  Receptory równowagi są w zasadzie mechanoreceptorami, które pobudzane są przez odkształcenia mechaniczne. Znajdują się one w narządzie przedsionkowym w uchu wewnętrznym, po obu stronach głowy; Narząd przedsionkowy składa się z błędnika kostnego i leżącego wewnątrz błędnika błoniastego. Błędnik...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory i czucie

  Odbiór i przewodzenie informacji ze świata zewnętrznego odbywa się dzięki sieciom połączeń nerwowych, zorganizowanych według pewnego ogólnego wzorca, który jest podobny we wszystkich systemach czuciowych. Pierwszym elementem, którego zadaniem jest odbiór bodźca z otaczającego środowiska, jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzymózgowie

  Międzymózgowie tworzą dwie główne struktury: wzgórze i podwzgórze.

  Wzgórze leży powyżej śródmózgowia, wciśnięte pomiędzy półkule mózgu, rozdzielone jest na prawą i lewą część przez komorę trzecią. Składa się z wielu skupisk istoty szarej (jąder), poprzedzielanych wąskimi pasmami istoty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anatomiczna organizacja ośrodkowego układu nerwowego

  Znajomość struktury układu nerwowego i dróg przekazywania informacji pomiędzy jego poszczególnymi częściami jest niezbędna do zrozumienia pełnionych przez nie funkcji. Wspomniano już, że układ nerwowy człowieka składa się z dziesiątek miliardów neuronów, z których każdy tworzy od kilku do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeń kręgowy

  Rdzeń kręgowy jest najniższym poziomem ośrodkowego układu nerwowego (pod wieloma względami również jego najprostszą częścią). Jego zadaniem jest między innymi przekazywanie informacji czuciowych z receptorów skórnych, stawowych, mięśniowych kończyn i tułowia oraz z narządów wewnętrznych na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pień mózgu

  Pień mózgu tworzą trzy połączone ze sobą struktury położone nad rdzeniem kręgowym: rdzeń przedłużony, most i śródmózgowie (ryc. 1.14). Znajduje się w nich wiele skupisk komórek nerwowych, które biorą udział w procesach sterowania ruchem. Nerwy czaszkowe, których jądra są rozmieszczone w całym pniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Móżdżek

  Móżdżek zawiera ogromną liczbę komórek nerwowych, więcej niż jakakolwiek inna część ośrodkowego układu nerwowego (z korą mózgu włącznie), mimo to neurony te tworzą dość przejrzystą i dzięki temu dobrze poznaną strukturę. Do móżdżku dochodzą informacje czuciowe - wstępujące z rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synapsy elektryczne

  W przeciwieństwie do wyżej omówionych, synapsy elektryczne nie są charakterystyczne wyłącznie dla neuronów (znaleziono je np. w komórkach glejowych, komórkach mięśnia sercowego, wątroby, które dzięki temu mogą w ograniczonym zakresie również komunikować się między sobą). W układzie nerwowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 567

  praca w formacie txt

Do góry