Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Receptory węchu

  Człowiek jest w stanie rozpoznać tysiące różnych substancji zapachowych, i to niekiedy w stężeniach nawet kilkubilionowych procenta. Chemoreceptory rozmieszczone są w górnej części jamy nosowej, na bardzo małym obszarze błony śluzowej (2-5 cm2), który nazywa się nabłonkiem węchowym. Oprócz komórek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje receptorów

  Każdy receptor przetwarza jedną z form energii bodźca (mechaniczną, chemiczną, termiczną lub elektromagnetyczną) na energię elektrochemiczną w postaci potencjałów receptora, stopniowanych zależnie od siły i czasu trwania bodźca, podobnych do pobudzających potencjałów postsynaptycznych (wyjątek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory smaku

  Chemoreceptory smaku zlokalizowane są w wyspecjalizowanych strukturach -kubkach smakowych - rozmieszczonych w nabłonku brodawek języka, błonie śluzowej podniebienia, gardła i nagłośni. Człowiek ma ich około 10 tysięcy. Każdy kubek smakowy składa się z czterech rodzajów komórek. Komórki podstawne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czucie skórne

  Receptory dotyku i ucisku są mechanoreceptorami umieszczonymi w skórze lub tkance podskórnej. Istnieje kilka rodzajów mechanoreceptorów o różnej, niekiedy skomplikowanej budowie i odmiennych właściwościach. Są to nagie lub otor-bione zakończenia obwodowych zakończeń neuronów czuciowych, różniące się nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /5 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodowanie informacji czuciowej

  Wrażenie czuciowe powstaje jako kombinacja czterech podstawowych elementów. Są to: rodzaj (modalność) bodźca, miejsce jego działania, siła (intensywność) i czas trwania.

  Rozróżnienie rodzaju bodźca zależy od dwóch czynników. Po pierwsze, w danym włóknie nerwowym potencjały czynnościowe są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /6 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory mięśniowe

  Wrzeciona mięśniowe są receptorami o skomplikowanej budowie i nie tylko są źródłem informacji aferentnych, ale mają specjalne włókna mięśniowe, które są unerwione ruchowo przez motoneurony y. Bodźcem adekwatnym dla wrzeciona jest rozciąganie mięśni, które wywołuje pobudzenie zakończeń pierwotnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruchy rdzeniowe

  Na najwyższych piętrach ośrodkowego układu nerwowego (przede wszystkim w korze mózgu) informacja przekazywana drogami wstępującymi z receptorów jest wykorzystywana między innymi do planowania ruchów, natomiast na poziomie rdzenia kręgowego koordynacja pracy mięśni synergistycznych (współdziałających) i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory wzroku

  Człowiek widzi tylko wąski zakres promieniowania elektromagnetycznego, o długości fali 400-750 nm. Wiązka fali elektromagnetycznej wpadająca przez źrenicę zostaje załamana przez złożony układ optyczny oka (rogówka, ciecz wodnista komory przedniej oka, soczewka, ciało szkliste) i dochodzi do siatkówki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /6 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łuk odruchowy

  Łuk odruchowy, czyli droga, po jakiej przebiega impuls od receptora do efektora, składa się zawsze z pięciu elementów: receptora, drogi dośrodkowej, ośrodka odruchu, drogi odśrodkowej i efektora. W zależności od typu odruchu receptorem najczęściej jest wrzeciono mięśniowe, receptor ścięgnisty lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory słuchu

  Zakres częstotliwości dźwięków słyszanych przez człowieka wynosi od 16 do 20 000 Hz i w miarę starzenia zmniejsza się, szczególnie w zakresie wyższych częstotliwości. Fala akustyczna dociera z powietrza do przewodu słuchowego zewnętrznego i wywołuje drgania błony bębenkowej, przenoszone następnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 611

  praca w formacie txt

Do góry