Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wyogórczenie

  Zmęczenie gleby powstałe wskutek częstej uprawy ogórka po sobie.Przyczyną w. jest nagromadzenie w glebiezwiązków toksycznych dla tego gatunku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytłoki

  Produkt uboczny z gorzelni powstały przy produkcji wina owocowego i soków. W.wykorzystywane są jako pasza, którą skarmia się w postaci świeżej lub suszonej. Mimo małej wartości pokarmowej są chętnie zjadane przez krowy i owce.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrywacz lnu

  Maszyna do zbioru lnu, który jest wyrywany razem z korzeniami. Zespołem wyrywającym w.l. są dwa pasy gumowe napięte na rolkach dociskane do siebie rolkamibocznymi i nachylone pod pewnym kątem dopow. pola. Poruszające się pasy zaciskają łodygi lnu między sobą i ciągnąc je do góry wyrywają rośliny z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyorywacz

  Urządzenie do wyorywania ogłowionych buraków, którego zespołem roboczym jest wyciągacz widłowy, lemieszowy lub talerzowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysadność wełny

  Wys. słupka wełny przy zachowaniu naturalnej karbikowatości czy falistości. W. mierzona jest na owcy sztywnąmiarką, bez wyciągania słupka i prostowaniakarbików, z dokładnością do 0,5 cm. Najczęściejdokonuje się pomiaru na boku owcy lubtakże na innych częściach ciała, takich jak:łopatka, udo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypas

  Żywienie zwierząt na pastwisku lubinnych użytkach zielonych. Rozróżnia się w.:

  1) wolny – wypasanie całej pow. pastwiskajednocześnie; jest to wypas nieracjonalny ipowinien być zaniechany;

  2) kwaterowy –kolejne wypasanie poszczególnych części pastwiska;w.k. jest najbardziej racjonalną metodąwypasu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysłodki

  Produkt uboczny przy produkcji cukru z krajanki buraczanej, po wyługowaniu z niej cukru i rozpuszczalnych składników soku komórkowego. W. wykorzystywane są jako pasza. W. są produkowane jako świeże (10–12% suchej masy), prasowane (20–25%suchej masy) lub suszone (88–90% suchej masy).

  W zależności od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyprzenie

  Choroba fizjol. ozimin występująca wtedy, gdy obfite opady śnieżne przykryją niedostatecznie zamarzniętą glebę, wskutek czego silniej oddychające rośliny zamierają z powodu znacznego nagromadzenia się dwutlenku węgla.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysmalenie

  Choroba fizjol. ozimin występującawówczas, gdy przy braku okrywy śnieżnej wieją suche i mroźne wiatry, wysuszające zboża ozime, które nie mogą pobrać wody zzamarzniętej gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypszeniczynienie

  Zmęczenie gleby objawiające się zamieraniem młodych roślin pszenicy porażonych chorobami, gł. podsuszkowymi.W. spowodowane jest zbyt częstą uprawą pszenicy na tym samym polu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt

Do góry