Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zbieracz kamieni

  Maszyna przyczepiana,której zespołem roboczym jest nagarniacz grzebieniowy oraz grzebień podbierający kamienie z pow. pola.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasolenie gleby

  Nadmierne nagromadzenie się soli w warstwie ornej, wpływające ujemnie na rozwój roślin lub uniemożliwiające ich wegetację.Stan z.g. ocenia się metodą pośrednią za pomocą konduktometrycznego pomiaru przewodnictwa elektr. zawiesiny wodnej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapładnialność

  Procent samic zapłodnionych(z rozpoznaną ciążą) po pierwszym unasiennieniu.Z. należy do najbardziej miarodajnychw ocenie skuteczności zabiegów unasienniania.U krów nie powinien być niższy niż 60%.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakwaszenie gleby

  Nadmierny wzrost stężenia jonów wodorowych i glinowych w roztworze glebowym i kompleksie sorpcyjnym, będący wynikiem ługowania składników zasadowych.Z. może prowadzić do degradacji gleb.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachwaszczenie pierwotne

  Z. pojawiające się w okresie od siewu do pierwszych mech. zabiegów odchwaszczających lub do powschodowego stosowania herbicydów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalesianie

  Zakładanie upraw leśnych na gruntach pozostających poza uprawą leśną.Pod z. powinno się przeznaczać gleby najuboższei marginalne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachwaszczenie wtórne

  Z. występujące w drugiej połowie okresu wegetacyjnego, pozakryciu międzyrzędzi przez liście roślinyuprawnej (po zwarciu rzędów), a nawet tużprzed zbiorem lub po zaniku działania wcześniej zastosowanych herbicydów, np. w ziemniakach, burakach, kukurydzy.

  Dużemu z.w. sprzyjają: szerokie miedzyrzędzia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenia gleb

  Subst. chem. i radioaktywneoraz mikroorganizmy występujące wglebach w ilościach przekraczających ichnormalną zawartość, niezbędną do zapewnieniaobiegu materii i energii w ekosystemach.Pochodzą one ze stałych i ciekłych odpadówprzemysłowych i komunalnych, gazówi pyłów emitowanych z zakładów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadrzewienia śródpolne

  Nasadzenia drzew ikrzewów poza obszarem lasów, mające jakogł. zadanie wszechstronną poprawę siedliskanaturalnego, poprzez regulację stosunków wodnych, poprawę agroklimatu, osłabienie erozji wodnej i wietrznej, polepszenie warunków zdrowotnych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich, ograniczenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywar

  Produkt uboczny z gorzelni przy przerobie ziemniaków, zbóż i owoców na alkohol.W. wykorzystywany jest jako pasza. Wartośćżywieniowa w. jest mała. Świeży w. ziemniaczany i zbożowy jest smaczny i poprawia smak pasz słomiastych lub siana o gorszej jakości.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt

Do góry