Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zatrat

  Skaleczenie koronki kopyta konia spowodowane urazami w wyniku nastąpienia jedną kończyną na drugą, co zdarza się najczęściejpodczas zawracania konia lub ścigania się po nie odpowiednim podkuciu zbyt długimipodkowami. Objawem z. jest obecność świeżejrany na koronce albo rany już ropiejącej.W tym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaprawianie nasion

  Pokrywanie materiału siewnego (nasion, bulw, cebul, korzeni rozsadyi sadzonek) warstwą preparatu, który chroni kiełkujące i wschodzące rośliny przed infekcją patogenu lub przed uszkodzeniem przezszkodniki. Preparaty użyte do z. powinny charakteryzować się dobrą przyczepnością do nasion. Z. jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /2 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawodnienie gleby

  1. podwyższenie poziomu wody gruntowej, pogarszające warunki ekol.dla roślinności naturalnej lub zmniejszające roln. przydatność gleby.

  2. okresowe lub trwałe zatopienie terenu, powodujące częściowe lub całkowite zniszczenie pokrywy gleboworoślinnej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapylacz

  1. owad zapylający kwiat, czyliprzenoszący pyłek z pylników na znamionasłupków roślin owadopylnych.

  2. w sadownictwie,odm. nadająca się najlepiej do zapylaniainnej odmiany.

  Z. nie może być odm., której pyłek nie zapewnia dobrego owocowania odmiany zapylanej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiałczanie azotu

  Wykorzystywanie przez mikroorganizmy glebowe do budowy swego ciała łatwo dostępnego dla roślin azotu glebowego.Proces ten występuje przy zbyt szer.stosunku C:N, co prowadzi do okresowego unieruchomienia azotu miner., a w konsekwencji do obniżenia plonu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaskorupienie gleby

  Wytworzenie się zwartej skorupy wskutek wyschnięcia uwodnionej i zagęszczonej wierzchniej warstwy gleby uprawnej. Najbardziej podatne na z. są gleby odużej zawartości części spławialnych i małej zawartości próchnicy. Obfite, burzowe opadyuwadniają nadmiernie warstwę powierzchniową, a uderzenia kropel...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapas wody

  Sumaryczna ilość wody, jakązatrzymuje w danym momencie gleba w warstwieo określonej miąższości. Wielkość tę wyraża się w mm lub t/ha.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbieracz gromadzący w kopy

  Maszyna dogromadzenia w kopy zgrabianego w wały sianalub słomy, składająca się z cylindrycznegopalcowego zespołu podbierającego, przenośnikałańcuchowego i zasobnika gromadzącego,który po napełnieniu otwiera się z tyłu, pochylai zsuwa zebraną kopę na ziemię.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasobność gleby

  Sumaryczna zawartość w glebie dostępnych dla roślin makro- i mikroelementów,a także subst. org. w różnych stadiach rozkładu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaperzenie

  1. zachwaszczenie plantacji perzem.

  2. choroba dorosłych pszczół występująca w rodzinach najczęściej na przedwiośniu i wczesną wiosną.

  Przyczyną z. (biegunkiniezaraźliwej) jest przedwczesne przepełnieniejelita prostego podczas okresu zimowaniapszczół. Zjawisko to jest następstwem spożywaniaprzez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /560

  praca w formacie txt

Do góry