Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zimowla

  Część okresu zimowania zawarta między ostatnim jesiennym i pierwszym wiosennym oblotem pszczół. Podczas z. pszczołynie opuszczają ula i nie odbywają oblotów oczyszczających, trwając w ciasnym kłębie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmęczenie gleby

  Obniżenie się urodzajności gleby, objawiające się ciągłym zmniejszaniem plonów, pomimo właściwego nawożenia iracjonalnej uprawy. Z.g. następuje wskutekzachwiania równowagi biol. gleby, spowodowanejwadliwą uprawą (monokultury), nawozamiminer., wyczerpaniem się skł. pok., pogorszeniemstruktury gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność glebowa

  Niejednolitość (mozaikowatość) gleby wynikająca z jej zróżnicowanych właściwości w różnych partiach pola.

  Z.g. wynika z przyczyn naturalnych (różne podglebie, różny skład granulometryczny ichem., niejednakowe stosunki wilg., zróżnicowanierzeźby terenu, nachylenie, nasłonecznienieitp.) i sztucznych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ziemia

  1. grunt, gleba.

  2. teren będący czyjąś własnością i dający właścicielowi zysk zuprawy.

  3. jednorodne lub skomponowane zwielu składników podłoże, przygotowane specjalnie dla określonych upraw ogrodn., np. z.kompostowa, z. torfowa, z. liściowa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgoniny

  Pocięte w czasie młocki kawałki słomy i wymłóconych kłosów, które są wydalanena zewnątrz młocarni; z. są małowartościową paszą.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiór

  1. masa zebrana lub planowana do zebrania z całej pow. uprawy danej rośliny w gospodarstwie lub innej jednostce terytorialnej czy administracyjnej. Zob. też plon.

  2. zabiegizwiązane ze zbieraniem produktów roślinnych z pól, np. z. zbóż, z. ziemniaków.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ziemia szklarniowa

  Utwór powstały z wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej, odizolowany od czynników pogodowych i uzupełniony znacznymi dodatkami często niekonwencjonalnych materiałów org. i miner.W z.sz. zachowany jest stały kontakt z warstwami i poziomami genet. znajdującymi się poniżej silnie zmienionych poziomów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgorzel siewek

  Choroba powszechnie występująca i bardzo szkodliwa w uprawach większości roślin, powodowana przez różne grzyby żyjące w glebie, zwł. z rodzaju Pythium. W kompleksie grzybów powodujących z.s. występują także gat. z rodzajów Aphanomyces,Fusarium, Pleospora i Alternaria. Największe szkody wyrządzają na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiór totalny

  Odm. zbioru trzyetapowego zbóż i roślin przemysłowych na nasiona wykorzystującego zamiast kombajnu sieczkarnie polowe. Etapy z.t.: koszenie z pnia w fazie pełnej dojrzałości ziarna, transport sieczki do stanowiska omłotowego oraz omłot stacyjny.Do gł. zalet z. t. należą:

  1) przeniesienie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgrzebło posiewne

  Brona-zgrzebło, której zespołem roboczym jest belka z dwoma rzędami zębów sprężynowych prostych lub wygiętych,montowana z tyłu siewnika.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt

Do góry