Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zwierzęta zarodowe

  Dorosłe zwierzęta pochodzące po przodkach o wysokiej wartości hod., wpisane do księgi zwierząt zarodowych,wyróżniające się dobrym stanem zdrowia,prawidłową budową, wysoką użytkowością i sprawdzoną zdolnością przekazywania tych cech potomstwu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwięzłość gleby

  Siła zespalająca ze sobą poszczególne cząstki gleby. Określa się ją sondąglebową. Na ogół z.g. zwiększa się wraz ze wzrostem jej gęstości i zmniejszeniem wilgotności. Z.g. powyżej 2,5 MPa powoduje zahamowanie wzrostu korzeni większości roślinuprawnych i utrudnia uprawę mech.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zoometria

  Część składowa nauk zootechnicznych zajmująca się pomiarami zwierząt gospodarskich.Celem pomiarów zoometrycznychjest wykazanie proporcji budowy ciała pozwalające w sposób obiektywny ocenićpokrój zwierzęcia. Mierzenie cech pokrojowychumożliwia śledzenie i analizę prawidłowości wzrostu zwierzęcia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zraz

  Jednoroczny, zdrewniały odcinek pędu z kilkoma pączkami szlachetnej rośliny drzewiastej, szczepiony na podkładce w celu otrzymania szczepu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zołzy

  Zaraźliwa choroba koni, na którą zapadają źrebięta i młode 2–3-letnie konie. Chorobawystępuje przeważnie w dużych skupiskachkoni. Z. wywoływane są przez bakterie zwane paciorkowcami.

  W ropnym wypływie z nosa oraz ze zmienionych wskutek choroby gruczołachpodszczękowych chorych koni znajdująsię duże...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zoocenoza

  Zwierzęca część biocenozy o określonym składzie gatunkowym, uwarunkowana czynnikami siedliskowymi. Zob. też fitocenoza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zimny wychów cieląt

  Metoda wychowu cieląt polegająca na trzymaniu ich w budynku bezjednej ściany, ze stałym dostępem na wybieg, w celu poprawienia ich odporności i zdrowotności.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zoochoria, zwierzęcosiewność

  Rozprzestrzenianie się diaspor za pośrednictwem zwierząt,gł. ptaków, ssaków i mrówek. Nasiona i owoceroślin mogą przyczepiać się do sierści i piórzwierząt za pomocą licznych kolców, włoskówi haczyków (egzozoochoria); typowym przykłademsą owoce łopianu, rzepienia, przytulii,uczepu, rzepiku.

  Niektóre...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zimotrwałość

  Stopień odporności roślin ozimych i wieloletnich na niesprzyjające czynniki w okresie zimowym, takie jak niska temp.,nadmierne opady śniegu, ruchy powierzchniowej warstwy gleby, wysuszające mroźne wiatry i nadmiar gromadzącej się w zagłębieniach wody. Zob. też przezimowanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zoocydy

  Chem. środki zwalczające szkodniki,np. owady (insektycydy), roztocza (akarycydy),nicienie (nematocydy), ślimaki (moluskocydy),gryzonie (rodentycydy). Z. w zależności od sposobu przenikania do organizmuszkodnika dzieli się na środki: o działaniukontaktowym, działające na szkodniki przyzetknięciu się z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /2 411

  praca w formacie txt

Do góry