Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Żwacz

  Największa część żołądka wielokomorowego przeżuwaczy, w której pobrany pokarm ulega rozmiękczeniu i fermentacji pod wpływem drobnoustrojów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyzność gleby

  Zespół fiz., chem. i biol. właściwości gleby, zapewniający rosnącym naniej roślinom uprawnym optymalne warunki wzrostu i rozwoju, pozwalający na uzyskanie wysokich i stałych plonów.

  Wpływ człowieka na ż.g. może być pozytywny lub negatywny.Do zabiegów korzystnie działających zalicza się regulację...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywienie luksusowe roślin

  Nadmierne nawożenie zwiększające pobieranie skł. pok. przezrośliny i gromadzenie ich w ilościach przekraczającychfizjol. potrzeby.

  Nadmiar łatwo dostępnego azotu powoduje wybujałość roślin (niezrównoważony rozwój), wyleganie, opóźnieniedojrzewania, obniżenie wartości biol.plonów oraz zwiększenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywność ekologiczna

  Ż. wyprodukowana w gospodarstwach ekol. Takie produkty powinny być specjalnie oznakowane. W Wielkiej Brytanii,Szwajcarii, Szwecji i Danii produktyekol. sprzedawane są w sieci tradycyjnych sklepów spoż. We Włoszech, Niemczech iFrancji ż.e. można kupić przede wszystkim w sklepach specjalistycznych. W Polsce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywność funkcjonalna (ang. functional food)

  Produkty o działaniu sprzyjającym zdrowiu człowieka, stworzone na podstawie wiedzy ozależnościach między pokarmem, jego składnikamia zdrowiem. Ż.f. jest żywnością bezpieczną,po spożyciu której należy oczekiwać uzyskania efektu zdrowotnego. Ze względu najakość ż.f. dzieli się na:

  1) produkty...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żniwa

  Okres zbioru zbóż i innych roślin uprawianychna nasiona. Wyróżnia się ż. małe –okres zbioru najwcześniej dojrzewającychroślin ozimych, tj. jęczmienia i rzepaku orazż. duże, będące okresem zbioru później dojrzewającychroślin – pozostałych zbóż i strączkowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywność lecznicza

  Ż. zawierająca dodatki o pozytywnym wpływie na ludzkie zdrowie. Np.dodatek glukagonu wywołuje u osób otyłych uczucie sytości już po spożyciu niewielkiego posiłku. Zob. też nutraceutyki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żmijka

  Urządzenie do oddzielania nasion kulistych od podłużnych oraz sortowania nasion kulistych wg ciężaru na podstawie szybkości toczenia się po blaszanej pochylni spiralnej,nawiniętej na pionowy maszt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwarcie rzędów

  Zetknięcie się roślin sąsiednich rzędów, (np. buraka, ziemniaka) powodujące zakrycie międzyrzędzi, co utrudnia ich pielęgnowanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta hodowlane

  Młode zwierzęta przeznaczone do rozpłodu, pochodzące po rodzicach wpisanych do ksiąg zwierząt zarodowych,ale nie zapisane jeszcze do ksiąg oraz nie sprawdzone pod względem użytkowości ze względu na młody wiek.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt

Do góry