Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ocena pośredników

  Opinia o użyteczności danego —> pośrednika w realizacji zadań dystrybucyjnychprzedsiębiorstwa, wyrażona w formie pisemnej lub ustnej. P. ocenia się na etapieprojektowania —» kanału dystrybucji, aby dokonać ich wyboru, oraz w trakciejego funkcjonowania, aby ustalić jakość świadczonych przez nich usług...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWY PRODUKT

  Produkt, który zaspokaja nowe potrzeby konsumentów lub w lepszy, doskonalszysposób zaspokaja potrzeby już istniejące. Za n.p. można uznać tylko taki, który poraz pierwszy jest oferowany na danym rynku. N.p. dla wytwórcy czy sprzedawcynie musi być nowością tylko dla —> konsumenta. Obok n.p. wyróżnia sięp...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  odbiór ilościowo-jakościowy dostawy

  Sprawdzanie zgodności ilości i jakości (niekiedy kompletności) przedmiotu do-stawy z danymi ustalonymi w —> umowie kupna-sprzedaży. Tryb o. jest zazwy-czaj określany w umowie. Koszty przeprowadzenia o.i.-j. dostarczonych produk-tów ponosi zwykle sprzedający. Nabywca po sprawdzeniu otrzymanej dostawyi...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  obniżka ceny

  Liczba jednostek pieniężnych, wyrażona procentowo lub kwotowo, o którąobniżono oferowaną nabywcom —> cenę podstawową produktu. O.c. jest in-strumentem często wykorzystywanym, zwłaszcza w handlu detalicznym, w celu:dostosowania swoich c. do c. konkurentów, przeciwdziałania tworzeniu sięnadmiernych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NISZA RYNKOWA

  Specjalna kombinacja produktu, segmentu rynkowego i geograficznego miejscasprzedaży, która z różnych powodów, np. nieopłacalnych dla większych firmwarunków sprzedaży, jest niedostrzegana lub ignorowana przez te firmy.Niekiedy określana jest też jako grupa nabywców (subsegment rynku) niezadowa-lająco...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowadzenie zapisu transakcji też jest inwestycją

  Prowadzenie zapisu dokonywanych transakcji może być ważnym elementem strategii inwestycyjnej. Zapis transakcji, oficjalne potwierdzenia ich dokonania i miesięczne raporty mogą dostarczyć informacji wartych dodatkowych pieniędzy. Trudno o bardziej irytującą rzecz w okresie płacenie podatków jak...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Satan666 Dodano /29.03.2013 Znaków /3 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcje

  Zwykłe walory oznaczające prawa własności do danej firmy. Akcje mogą być w posiadaniu prywatnym, należeć do firmy i jej pracowników bądź znajdować się w obrocie publicznym, na rynkach pozagiełdowych lub na giełdach takich jak New York Stock Exchange czy American Stock Exchange.

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Satan666 Dodano /29.03.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oszustwa nie da się przewidzieć

  Na rynku może się zdarzyć wszystko. Można poddać analizie i wybrać jako inwestycję spółkę, która podwoi lub potroi swoją wartość, ale można leż trafić na laką, klóra wkrólce zwinie żagle i zaprzestanie działalności. Najbardziej nieprzewidywalne wiadomości dotyczą oszustw wewnątrz firmy.

  Od...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Satan666 Dodano /29.03.2013 Znaków /3 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykorzystuj kredyt tylko jako dźwignię finansową

  ...Mam 500 akcji wartych około 80 dolarów za sztukę. Chciałbym wziąć kredyt, który pozwoli mi kupić sobie nowy samochód. Myślę, że dwadzieścia tysięcy wystarczy.

  Podobnego rodzaju stwierdzenia często słyszy się w biurach maklerskich. Ktoś ma akcje, które spoczywały bezpiecznie w sejfie przez...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Satan666 Dodano /29.03.2013 Znaków /2 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unikaj zbyt wielu transakcji

  Dla wielu ludzi dokonywanie transakcji akcjami, opcjami lub innymi walorami może stać się nałogiem podobnym do hazardu. Przypomina to grę na automacie, do którego wrzuca się kolejne monety do chwili, gdy ich zabraknie, bądź stawianie na jeszcze jednego konia w nadziei odegrania dotychczasowych...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Satan666 Dodano /29.03.2013 Znaków /7 279

  praca w formacie txt

Do góry