Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zmęczenie

  Zmęczenie jest stanem rozwijającym się podczas wykonywania pracy fizycznej (ale także umysłowej). W odniesieniu do aktywności fizycznej charakteryzuje się zmniejszaniem się zdolności rozwijania siły skurczu. Zmęczenie jest stanem, który dotyczy nie tylko mięśni (tzw. zmęczenie obwodowe), lecz również...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /5 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚĆ UKŁADU NERWOWEGO W PROCESIE TRENINGU

  Realizacja wszystkich ruchów, również wykonywanych podczas treningu fizycznego, możliwa jest dzięki czynności układu nerwowego. W następstwie wielokrotnie powtarzanych ruchów dochodzi do adaptacji czynności wielu układów (np. układu mięśniowego, oddechowego, krążenia) do charakteru i poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ układu nerwowego na siłę skurczu mięśnia

  Układ nerwowy ośrodkowy odgrywa znaczną rolę w procesie zwiększania siły skurczu mięśni, zwłaszcza w początkowym okresie treningu siły mięśniowej (pierwsze dni). Ocenia się, że bardzo niewielki wzrost masy mięśniowej na początku treningu (wynikający z niewielkiego początkowo wzrostu średnicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening układu nerwowego

  Na przebieg skurczów, w tym na ich siłę, wpływa sprawność działania układu nerwowego. Trening powoduje zmiany adaptacyjne w obrębie układu mięśniowego, oddechowego i krążenia. Przyczynia się również do poprawy sprawności działania układu nerwowego w odniesieniu do realizowanej aktywności. Wpływ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola receptorów

  Szybkość, sprawność i precyzja wykonywanych ruchów zależą w dużym stopniu od prawidłowej czynności receptorów, które pozwalają na odczuwanie siły skurczów oraz przebiegu ruchów. Obserwacje zwierząt, u których doświadczalnie przeprowadzono deaferentację kończyn (czyli pozbawienie ich czucia przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja i czynność układu enterycznego

  Układ nerwowy enteryczny składa się z neuronów lokalnie regulujących czynność przewodu pokarmowego, trzustki i pęcherzyka żółciowego. Ogromna liczba komórek nerwowych (80-100 milionów) skupiona jest w rozmieszczonych wzdłuż całego przewodu pokarmowego splotach śródściennych. Są to połączone ze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczenie się i pamięć

  Uczenie się jest procesem prowadzącym do zmiany zachowania w wyniku zdobywanego doświadczenia, pod wpływem zmieniających się warunków otoczenia. Bazuje ono na tworzeniu w układzie nerwowym ośrodkowym śladów pamięciowych, umożliwiających świadome lub nieświadome przywoływanie zdarzeń, które miały...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /7 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruch zginania

  Odruch zginania, nazywany czasami również odruchem cofania, pełni funkcję obronną przed działaniem czynników, które mogą uszkodzić tkanki. Wycofanie kończyny z pola działania bodźca uszkadzającego (nocyceptywnego) następuje odruchowo na skutek skoordynowanego skurczu mięśni zginaczy w kilku stawach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruchy autonomiczne

  Odruchy są podstawą czynności całego układu autonomicznego. Wpływy aferentne dochodzą z receptorów znajdujących się w narządach wewnętrznych (są to zwłaszcza baroreceptory i chemoreceptory) - drogę dośrodkową odruchu stanowią więc obwodowe gałęzie pseudojednobiegunowych neuronów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa

  Mowa jest czynnością, która w największym stopniu odróżnia człowieka od innych naczelnych. Nierozerwalnie związana jest z myśleniem abstrakcyjnym -umożliwia przekształcenie myśli w sygnały, które służą komunikacji z innymi. Jej powstanie zależy od czynności określonych pól kory mózgu, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 876

  praca w formacie txt

Do góry