Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PlMS

  Zasada, sformułowana na podstawie badań empirycznych przedsiębiorstw amery-kańskich, określająca związki zachodzące między wielkością i dynamiką zyskuosiągniętymi dzięki powiększeniu udziału przedsiębiorstwa w rynku a realizowa-ną przezeń -> strategią marketingową. Wykorzystywana jako...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pakiet

  Jednostka ładunkowa uformowana przeważnie z produktów lub mniejszychjednostek ładunkowych, ściśle do siebie przylegających (np. rury, belki, arkuszeblachy), zabezpieczona za pomocą materiałów spinających (np. taśm, drutu)i przeznaczona do mechanicznego przeładunku.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  plan marketingowy

  Projekcja działań rynkowych obejmująca ustalenia dotyczące: celów działania,wyboru —> rynku docelowego, pozycji produktu względem cech wyrażającychgłówne preferencje nabywców, struktury kompozycji instrumentów oddziaływa-nia na rynek, kosztów planowanych działań (—> budżet marketingu) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Panel

  Stała reprezentacja populacji generalnej wybrana do wielokrotnych badań,powtarzanych w regularnych odstępach czasu, zwykle w tym samym zakresieprzedmiotowym (programie badań).

  Forma badań ciągłych oparta na stałej próbie, tj. grupie —> konsumentówi —> gospodarstw domowych, —> punktów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚRODEK HANDLOWY OSIEDLOWY

  Forma koncentracji sieci handlowo-usługowej w osiedlach mieszkaniowych(8-10 tys. mieszkańców). Budowa o.h.o. lub międzyosiedlowych jest podporząd-kowana wspólnej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla. O.h.o. jestnastawiony na zaspokojenie —> potrzeb podstawowych mieszkańców w zakresieartykułów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  plan reklamy

  Dokument określający zakres i strukturę działań reklamowych przedsiębiorstwai łączący zasoby posiadanych środków (—> budżet promocji) z zadaniamiw zakresie —> komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. P.r. jest częścią-> planu marketingowego i —> biznes planu przedsiębiorstwa. Istotnym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paradoks giffena

  Prawidłowość, która polega na wzroście spożycia jako reakcji na wzrost —> ceny.P.G. obejmuje zwykle —> dobra podstawowe trudne do zastąpienia i dotyczynajuboższych grup ludności. Ten p. ujawnia się raczej przy rynku zrów-noważonym i nie ma nic wspólnego ze zjawiskiem wykupywania dóbr pod-stawowych w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚRODEK HANDLOWY PERYFERYJNY

  Wielofunkcyjny, wielkopowierzchniowy kompleks zakładów handlu detalicznegozlokalizowany na obrzeżach większych skupisk ludności. O.h.p. funkcjonujązgodnie z zasadą „kompletny zakup za jednym razem". Odciążając —> ośrodkihandlowe śródmiejskie oraz —> ośrodki handlowe dzielnicowe, o.h.p. „przyciąga-ją"...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PASAŻ HANDLOWY

  Budowlano-architektoniczna forma zgrupowania —> punktów sprzedaży detalicz-nej i placówek usługowych w centrach starych miast, zlokalizowanych prostopad-le do ulicy, niejako w głębi budynku frontowego. Sklepy rozmieszczone po obustronach zamkniętego i zadaszonego przejścia (łącznika dwóch równoległych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚRODEK HANDLOWY ŚRÓDMIEJSKI

  Celowa koncentracja sklepów z artykułami częstego i okresowego zakupu oraz siećsklepów wysoko wyspecjalizowanych, tzn. o asortymentach wąskim i głębokim,obejmująca również artykuły luksusowe i rzadko nabywane. O.h.ś. występująw miastach od 250 tys. mieszkańców. Głównymi obiektami handlowymi o.ś.są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt

Do góry