Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  promocja dodatkowa

  Zespół różnych instrumentów —> promocji, nie mieszczących się w ramachinnych środków —> komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Instrumentyp.d. wywołują nadzwyczajne, dodatkowe i krótkotrwałe bodźce zwiększającestopień atrakcyjności produktu dla nabywcy i podwyższającego jego skłonność...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  produkty komplementarne

  Produkty, których użytkowanie pociąga za sobą konieczność lub możliwośćnabycia innych. Komplementarność wynika z przyczyn technicznych (eksploata-cja komputera wymaga kupienia oprogramowania), tradycji (np. konsumpcjapewnych dań wymaga odpowiednich trunków) lub mody (np. skompletowaniemodnego stroju)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przetarg nieograniczony

  Forma —> przetargu polegającego na dopuszczeniu do udziału w postępowaniuprzetargowym nieograniczonego kręgu zainteresowanych przedsiębiorstw, in-stytucji oraz osób fizycznych. Oznacza to, że oferty zgłoszeniowe do p. mogąskładać zarówno firmy sektora prywatnego, jak i publicznego, firmy duże i małe,z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  promocja nastawiona na konsumenta

  Rodzaj —> promocji dodatkowej, adresowanej do finalnego odbiorcy (—> kon-sumenta). Jest wyrazem —» strategii przyciągania. Do podstawowych instrumen-tów p.n.n.k. należą: —» obniżki cen, akcje wyprzedaży, bezpłatne próbki towarów,—> kupony, —> oferty refundowane, —» premie od zakupu, degustacje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  produkty organizacji niezyskowych

  Oczekiwane korzyści lub sprawiana satysfakcja oferowane obecnym i potencjal-nym odbiorcom (klientom i —> donatorom organizacji niezyskowych), którychźródłem są dostarczone —> usługi (np. z zakresu ochrony zdrowia, oświaty), pro-pagowane idee (np. walka o ochronę środowiska, o prawa konsumenta), promo-wane...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promocja personelu sprzedażowego

  Rodzaj —» promocji dodatkowej, zorientowanej na własny personel sprzedażowy.P.p.s. odbywa się głównie poprzez: 1) system wynagradzania nastawiony na silnestymulowanie wzrostu sprzedaży, 2) cykliczne spotkania kierownictwa firmyz personelem sprzedażowym oraz 3) kształtowanie wiedzy fachowej sprzedaw-ców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkty substytucyjne

  Produkty, które są nabywane zamiast innych p. z uwagi na ich zdolność dopodobnego zaspokajania danych potrzeb, często przy korzystniejszych cenach.Zastępowalność bezpośrednia jest możliwa, gdy p. zastępujący ma większość cechp. zastępowanego (np. różne gatunki chleba). Zastępowalność pośrednia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  promocja usług

  Zespół działań, którego celem jest informowanie, przekonywanie i wpływanie nadecyzje zakupu klientów (—> promocja). P.u. może mieć na celu: wzrostsprzedaży u., utrzymanie lub zwiększenie udziału w —> rynku usług, wprowadze-nie lub umocnienie wizerunku firmy lub u., kreowanie różnic...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  projekt marketingowy

  Fragment (część) programu marketingowego (—> marketingowe programy in-strumentalne), odnoszący się do realizacji określonych zadań marketingowychw danym czasie. P., jak i programy marketingowe są składnikami jednorazowego(np. rocznego) —> planu marketingowego. Typowe p.m. mogą objąć np...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promocja w organizacjach niezyskowych

  Zespół działań, które informują, przekonują i skłaniają klientów do korzystaniaz produktów o.n. P. służy też zdobywaniu zaufania oraz funduszy warunkującychdziałalność i rozwój o. Środki —> promotion-mix w o.n. to: —> reklama, —> sprze-daż osobista, —> promocja dodatkowa, -» publicity i -4 public...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /885

  praca w formacie txt

Do góry