Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  przewaga konkurencyjna

  Unikalna pozycja przedsiębiorstwa w sektorze w stosunku do konkurentów,umożliwiająca osiąganie ponadprzeciętnych wyników i wyprzedzanie konkuren-tów. P.k. wynika ze struktury sektora (lepszej niż u konkurentów), a więcoddziaływania pięciu sił konkurencyjnych w konfrontacji z mocnymi...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABAT HANDLOWY

  Zniżka obliczana jako procent —> ceny podstawowej, udzielana przez sprzedawcęhurtownikom lub detalistom za spełniane przez nich funkcje w —> kanaledystrybucji. Udzielane są dwa rodzaje r.h.: właściwy — za przejęcie od sprzedawcyokreślonej funkcji, np. składowania towarów, oraz ryczałtowy —...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYTANIA METRYCZKOWE

  Pytania, które dotyczą cech —> respondenta (najczęściej demograficzno-społecz-no-ekonomicznych) lub/i reprezentowanej przez niego firmy. W niektórychprzypadkach mogą być to podstawowe charakterystyki firmy (forma własności,liczba zatrudnionych, rodzaj działalności itp.), którą reprezentuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  przynęta cenowa

  Postępowanie sprzedawców, które polega na zachęcaniu nabywców do zakupudanego produktu po wyjątkowo atrakcyjnej cenie, a następnie namawianiu ich dozakupu produktu droższego, ze względu na fakt, że reklamowany tańszy produktjuż rzekomo sprzedano lub jego jakość jest bardzo niska. Jest to jednoz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYTANIA WIELOALTERNATYWNE

  Odmiana —> pytań zamkniętych z wieloczłonową listą odpowiedzi (kafe-terii) do wyboru. —> Respondent wybiera z zestawu odpowiedzi odpowiedźwłaściwą (najbliższą jego opiniom, postawom). Wybór odpowiedzi może byćz góry ograniczony (np. do nie więcej niż trzech). P.w. są też nazywanep. kafeteryjnymi...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  projekt reklamówki

  Wstępny plan reklamy telewizyjnej. Strona wizualna jest przedstawiana zapomocą fotografii, rysunków, szkiców. Uzupełnia ją dokładny opis sferydźwiękowej. P.r. jest przedstawiany klientowi do akceptacji, a następnie, pozatwierdzeniu, stanowi podstawę nakręcenia spotu reklamowego.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  promocja wąska

  Rodzaj —> promocji, wyróżniony ze względu na charakter rynku adresatów.W p.w. grupa docelowa jest mniejsza od kręgu potencjalnych nabywców. Grupa tajest w stanie kształtować opinię o promowanym produkcie i/lub firmie (—> lideropinii) i podejmować decyzje zakupowe dotyczące większej grupy konsumentów(np...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  promocja agentów i pośredników

  Rodzaj —> promocji dodatkowej, zorientowanej na zewnętrzne służby sprze-daży: agentów i pośredników przedsiębiorstwa. W p.a. i p. wykorzystuje się ta-kie instrumenty promocji, jak: —> cena zmienna, —> rabaty i premie, promowanielisty dealerów poprzez reklamę finansowaną w całości przez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkty globalne

  Produkty, których marki są znane na całym świecie (np. Coca-Cola, Jeans, IBM).Ponieważ nabywcy p.g. ujawniają na całym świecie podobne —> preferencje, narynkach p.g. obserwuje się często przejawy tzw. standaryzującego podejścia donarzędzi marketingu, a zwłaszcza do —> promocji (np. używanie takich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetarg

  Zinstytucjonalizowana forma dokonywania zakupu większej ilości dóbr ma-terialnych i —> usług przez przedsiębiorstwa, instytucje, a także osoby fi-zyczne. Celem p. jest wybór najlepszego dostawcy, w tym przypadku podmiotuoferującego najkorzystniejszą —> cenę oraz inne warunki p. Zgodnie z przepisamikodeksu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 183

  praca w formacie txt

Do góry