Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  REKLAMA CEN

  Wykorzystywanie ceny jako argumentu reklamowego. Podstawowymi kryteriamioceny celowości uwzględniania c. w przekazie reklamowym są: cel r., rodzaj(typ) nośnika r., zasięg i —> odbiorcy reklamy, rodzaj produktu, typ sprzedawcy.Oznacza to, że wykorzystywanie c. w r. jest istotnie uwarunkowane. R.c...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACK-jobber

  —> Hurtownik wyspecjalizowany, który zaopatruje, na zasadach konsygnacji,supermarkety, a także restauracje i stacje benzynowe w towary nieżywnościo-we. R.-j. zajmuje się: dostarczaniem towarów na półki sklepowe, oznaczaniemcen, ewidencją obrotu, obliczaniem należności za sprzedane towary, wycofywa-niem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKLAMA FIRMY

  Rodzaj reklamy, której przedmiotem jest nazwa, znak firmowy lub osobowośćprzedsiębiorstwa. Głównym zadaniem r.f. jest wzmocnienie stopnia identyfikacjii znajomości firmy (ang. corporate identity) wśród —> odbiorców reklamyi potencjalnych nabywców jej produktów. Osiągniętą reputację i wizerunek(—> image)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recykling

  Wtórne wykorzystanie zużytych produktów, opakowań i materiałów opakowanio-wych. Podatność na r. stanowi w krajach rozwiniętych warunek dopuszczeniaproduktu do obrotu. Przydatność do ponownego przetwórstwa jest oznaczonasymbolami graficznymi informującymi o jego „przyjazności dla środowiska".Prawo do...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKLAMA RADIOWA

  Rodzaj reklamy, której nośnikiem jest radio. R.r. ma zróżnicowany zasięg,ponieważ może być nadawana zarówno przez stacje lokalne, regionalne,ogólnokrajowe, jak i międzynarodowe. Audycje radiowe są z reguły adresowanedo wybranych —> segmentów rynku (określonych grup słuchaczy), co ułatwiakierowanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  redystrybucja sloganów reklamy

  Zjawisko upowszechniania reklamy poprzez —> liderów opinii, innowatorów,pierwszych naśladowców, dystrybutorów, sprzedawców, pracowników służbzakupu itp. R.s.r. może prowadzić do modyfikacji przekazu reklamowego:wzmocnienia, wyciszenia bądź nawet zniekształcenia (świadomego lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKLAMA TELEWIZYJNA

  Rodzaj reklamy wykorzystującej telewizję jako medium przekazu informacji.Cechuje się największym zasięgiem i siłą społecznego oddziaływania. Połączenieruchu, dźwięku i barwy stwarza bardzo duże możliwości wiernego oddania cechproduktu wraz z jego charakterystyką funkcjonalną i/lub symboliczną...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regresja

  Rodzaj statystycznej zależności między średnią wartością zmiennej objaśnianej,traktowanej jako skutek, a ustalonymi wartościami zmiennych objaśniających,traktowanych jako przyczyny. Zależność tę przedstawia się najczęściej za pomocąfunkcji regresji, której graficznym obrazem jest —» linia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABAT ILOŚCIOWY

  Zniżka od —> ceny podstawowej, najczęściej podawana w formie niższej —» cenyjednostkowej produktu, udzielana w wysokości zależnej od wielkości nabywanejpartii towarów. R.i. mogą być przyznawane za poszczególne zamówienia lub załączną ilość towarów zakupionych w ciągu określonego czasu (kwartał...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKLAMA WSPÓLNA

  Rodzaj reklamy charakteryzującej się partycypacją grupy przedsiębiorstw w kosz-tach przekazu. R.w. występuje wówczas, gdy integrator rynku finansuje głównymotyw reklamy, a pozostali uczestnicy wspólnej —> kampanii reklamowej (np.dealerzy, hurtownicy, agenci, detaliści) — koszty umieszczenia adresów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt

Do góry