Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  repozycjonowanie marki

  Działania firmy zmierzające do zmiany pozycji —> marki w świadomości kon-sumentów celem zapewnienia jej lepszej pozycji konkurencyjnej. R.m. możnadokonać, zmieniając cechy produktu, opakowania, cenę, reklamę, metodysprzedaży itp.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje giełd

  Typy organizacyjno-funkcjonalne g. wyodrębnione ze względu na przedmiotobrotów, skalę działania, formę prawną lub zakres i charakter operacji. Zewzględu na przedmiot sprzedaży na g. wyróżnia się: g. pieniężne, —> giełdytowarowe, g. usług oraz g. mieszane (towarowo-pieniężne). G. pieniężne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZINA PRODUKTÓW

  Zestaw —> klas produktów mogących zaspokajać jakąkolwiek podstawową grupępotrzeb (np. p. odzieżowe, wyposażenia mieszkań, służące do uprawianiaturystyki i sportu). Termin oznaczający najszersze zgrupowanie p. o zbliżonychcechach funkcjonalnych, bliskoznaczny pojęciu „zespół...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROTACJA ZAPASÓW

  Szybkość obrotu zapasami, która może być wyrażona za pomocą wskaźnikarotacji w dniach lub razach. Wskaźnik rotacji w dniach określa, na ile dnio przeciętnej dziennej sprzedaży (zużycia) wystarczy dany —> zapas przeciętny.Wskaźnik rotacji w razach określa, ile razy należy odnowić zapas przeciętny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZCIĄGANIE MARKI

  Działanie polegające na nadawaniu już stosowanej —> nazwy marki innymproduktom. R.m. może się odnosić do nowych produktów wypełniających lubwydłużających —> linie już wytwarzanych produktów zaspokajających zbliżonepotrzeby (np. włączenie dodatkowego kosmetyku do serii oznaczonej m.„Pollena-Ewa") lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Remarketing

  Zespół działań zmierzających do ożywienia marketingu w warunkach malejącegopopytu na dany -» produkt. U podstaw tych działań leży przekonanie, iż jestmożliwe pobudzenie na nowo popytu na produkt, którego krzywa sprzedażywykazuje tendencję malejącą. Powyższy cel można również osiągnąć...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguła 20/80

  Prawidłowość sformułowana na podstawie wyników —» analizy ABC, uznającaza typową sytuację, w której 20% produktów wykazanych w programieasortymentowym przedsiębiorstwa daje ok. 80% jego ogólnych przychodów zesprzedaży.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABAT PROMOCYJNY

  Zniżka od —> ceny podstawowej udzielana przez sprzedawcę uczestnikom danego—> kanału dystrybucji za działania promujące jego produkt lub firmę. Rabat tenjest przyznawany w formie nieodpłatnie przekazywanych produktów, upustówgotówkowych, udziału w opłacaniu kosztów reklamy i innej. Może...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejestracja

  Metoda —» pomiaru bezpośredniego polegająca na bieżącym ewidencjonowaniucech rzeczy i zjawisk w celu kontrolowania ich zmian w czasie, np. ewidencjaruchu towarów w magazynach (kartoteka ilościowo-wartościowa), r. obrotów(raport sprzedaży), r. przychodów i rozchodów (raport kasowy), r. samochodów(tablice...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Racjonalność konsumpcji

  Zachowania konsumentów chroniące zdrowie, pomnażające zadowolenie i ob-niżające koszty w procesie konsumpcji. R.k. obejmuje: 1) dążenie do zbiorowej r.w zakresie kształtowania struktury spożycia, 2) wyeliminowanie czynnikówskłaniających indywidualnych konsumentów do nieracjonalnego zachowania,3)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 416

  praca w formacie txt

Do góry