Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SEGMENTACJA DEMOGRAFICZNA

  Podział rynku na —> segmenty na podstawie cech osobistych konsumentów lubcech —> gospodarstw domowych, np. dochodów, płci, wieku, wykształcenia, fazycyklu życia rodziny, religii, narodowości. Rodzaj —> segmentacji rynku, którejpunktem wyjścia jest —> konsument. S.d. opiera się na założeniu, że konsumencio...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEĆ HANDLOWA

  Zbiór jednostek handlowych, które tworzą całość organizacyjną, funkcjonalnąi terytorialną i spełniają funkcje obsługi odpowiednich grup klientów indywidual-nych oraz instytucjonalnych w zakresie sprzedaży —» dóbr. Z punktu widzeniaformalnoprawnego s.h. jest to zbiór różnorodnych podmiotów gospodarczycho...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  segmentacja geograficzna

  Podział rynku na —> segmenty na podstawie miejsca zamieszkania konsumentalub lokalizacji organizacji będącej użytkownikiem produktu. Rodzaj —> segmen-tacji rynku, której punktem wyjścia jest -> konsument. S.g. opiera się nazałożeniu, że rozmiary i struktura popytu oraz preferencje odnoszące się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK SPRZEDAWCY

  Stan, w którym istnieją takie relacje między popytem a podażą, przy którychnabywca musi zabiegać o towar, o przychylność s. S. nie ma żadnych problemówze zbytem deficytowego towaru. Sytuacja taka jest wynikiem popytu większegood podaży i będzie trwała dopóty, dopóki nie osłabnie popyt lub nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIŁA KONKURENCYJNA

  Czynnik wyznaczający natężenie —> konkurencji w danym sektorze. Jeśli jegooddziaływanie jest bardzo silne, to decyduje o atrakcyjności danego sektora(rynku), jego rentowności. W konsekwencji rzutuje więc na formułowanie—> strategii marketingowej przedsiębiorstwa, w tym strategii konkurencji. Wg M.Portera...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja na podstawie korzyści konsumenta

  Podział rynku na —> segmenty na podstawie różnych korzyści odnoszonych przezkonsumenta, które są związane z zakupem produktu. W przypadku wycieczkiturystycznej będą to np. nawiązanie kontaktów z innymi ludźmi, poznaniezabytków, odpoczynek czy zakupy; w przypadku pasty do zębów — zapobieganiepróchnicy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK USŁUG

  Stosunki pomiędzy podmiotami oferującymi u. do sprzedania po danej ceniea podmiotami nabywającymi te u. za posiadane środki pieniężne. Można wskazaćkilka specyficznych cech r.u. odróżniających go od zuniwersalizowanych ujęć:1) charakter u. jako przedmiotu kupna-sprzedaży — sprzedaje się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKALA DYFERENCYJNO-SEMANTYCZNA

  Rodzaj s. postaw (-» skale postaw) zbudowanej na wielopozycyjnej —> skalinominalnej, składającej się z 5-7-stopniowej —> skali porządkowej, zwykledwubiegunowej, ograniczonej z obu stron parami przeciwstawnych kategorii.Skala ta jest wykorzystywana do tworzenia i porównywania profili...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Segmentacja na podstawie stopnia użytkowania produktu

  Podział rynku na —> segmenty na podstawie intensywności korzystania z produktu(np. papierosów, leków, wyjazdów turystycznych). Rodzaj —> segmentacji rynku,której punktem wyjścia jest —> produkt. Zależnie od nasilenia popytu konsumen-tów dzieli się zwykle na cztery grupy: 1) „tych, którzy w ogóle nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK WEWNĘTRZNY

  Układ wyodrębniający się terytorialnie, o zbliżonych warunkach podejmowaniadecyzji kupna-sprzedaży przez poszczególne podmioty rynkowe. Jest to jedno-cześnie obszar, na którym obowiązuje jednolite ustawodawstwo regulujące ogółstosunków pomiędzy podmiotami występującymi na danym r.w. Tworzą sięwówczas...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt

Do góry