Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA LUDŹMI

  Pracy takiej jak niniejsza nie powinniśmy zaczynać bez przygotowania, czyli bez wyjaśnienia szerokiego i złożonego, a jednocześnie bardzo ciekawego tła, na którym trzeba widzieć i rozumieć koncepcję zarządzania zasobami ludzkimi.

  Pierwszy rozdział tej książki ma na celu przybliżenie samej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /10 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTOR, KREATOR I INSPIRATOR, CZYLI ROZWIJANIE OSOBOWOŚCI

  Na podstawie wielu badań diagnostycznych i obserwacji autorzy tej książki stworzyli prosty, oparty na metaforach model efektywności działań pracowniczych.

  Pewne złożone zjawiska lub rzeczy łatwiej możemy poznać i lepiej zrozumieć, kiedy ujmujemy je metaforycznie, np. postrzegając je jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /8 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Szkolenia

  Szkolenia również stanowią tradycyjny dział zadań, które można traktować zarówno jako integralną część zadań działu kadr, jak i zadanie wyodrębnionej komórki. Proponujemy pierwszą możliwość, kierując się zasadą maksymalnego integrowania obsługi kadr w obrębie działu zarządzania zasobami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

  W jednym z ważnych podręczników zarządzania zasobami ludzkimi pojęcie to zostało określone następująco: „Zarządzanie zasobami ludzkimi (human resources manage-ment - HRM) dotyczy ludzkiej strony zarządzania przedsiębiorstwami i relacji zatrudnionych z ich firmą. Jego celem jest zapewnienie, aby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /3 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIZJA POLITYKI KADROWEJ I JEJ ZNACZENIE DLA FIRMY

  Polityka kadrowa firmy powinna się opierać na jasnej wizji celu zarządzania zatrudnionymi w tej firmie ludźmi i służyć osiągnięciu zdefiniowanego w jej misji sukcesu. Jest oczywiste, że polityka taka musi być prowadzona w każdej nowoczesnej organizacji, gdyż dzięki niej można wyznaczać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /5 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy sprawozdawczości finansowej

  O tym, że inwestorzy i analitycy finansowi są niezadowoleni z obecnego poziomu sprawozdawczości finansowej, można się przekonać na podstawie poniższego cytatu:

  Jeśli księgowi chcą utrzymać swoją rolę w procesie zasądzania inwestycjami, to zamiast bronić istniejących rytuałów, powinni...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewłaściwe przedstawianie danych finansowych a braki standaryzacji sprawozdań

  Od wielu lat trwają spoty o to, czy większym problemem jest „niewłaściwy sposób przedstawiania danych finansowych”, czy „braki standaryzacji” sprawozdań finansowych.

  Problemy związane z prezentacją danych finansowych rzeczywiście istnieją, jednakże amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /5 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wskaźnikowa: podstawowe narzędzie analizy papierów wartościowych

  Głównym narzędziem, od dawna wykorzystywanym przez inwestorów do oceny i interpretacji sprawozdań finansowych spółek, jest analiza wskaźnikowa. Celem tego typu analizy jest zredukowanie dużej liczby pozycji sprawozdania do relatywnie niewielu zależności charakteryzujących sytuację spółki.

  Analiza...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedury kwalifikacyjne

  Aby wyselekcjonować określoną liczbę walorów z ogromnego zbioru dostępnych akcji i obligacji, analitycy stosują procedury kwalifikacyjne. Proces kwalifikacji papierów wartościowych powinien uwzględniać cele i charakterystykę tolerancji ryzyka danego inwestora. Provident Capital Management stosuje na...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /5 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy analizy papierów wartościowych

  W procesie analizy papierów wartościowych rozważane są zarówno czynniki jakościowe, jak i ilościowe. Termin czynniki jakościowe odnosi się do informacji subiektywnych, opisujących takie zmienne jak jakość zarządzania czy wyniki projektów badawczo-rozwojowych, ale także do prognoz danych ilościowych...

  Ocena / Przedmiot / Finanse

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt

Do góry