Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  METODA KONKURSOWA

  Skoro mówimy o doborze na najwyższe stanowiska w firmie bądź organizacji, należy skomentować nieco tzw. metodę konkursową, bardziej w naszym kraju rozpowszechnioną niż znaną. Ponieważ brakuje u nas pewnego standardowego rozumienia i wzoru tej metody, spróbujemy tu zaproponować typową procedurę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /4 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY PRZEPROWADZANIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

  Aby przeprowadzane w firmie diagnozy psychologiczne dobrze służyły polityce kadrowej i rozwojowi pracowników, nie naruszały ich godności, prawa do informacji i poufności danych osobistych, a przy tym dawały możliwości odwołania się w przypadku uzyskania nie akceptowanej opinii, należy pamiętać o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /4 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIAD Z KANDYDATEM DO PRACY - Arkusz obserwatora

  1.    Przygotowanie wywiadu

  Będziesz za chwilę pracował z osobą prowadzącą wywiad.

  Drugi obserwator zapyta kandydata do pracy:

  •    o jakie stanowisko się ubiega?

  •    czego oczekuje od tej pracy?

  Informacja ta zostanie przekazana prowadzącemu wywiad. Na etapie przygotowania kandydat i prowadzący...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIAD Z KANDYDATEM DO PRACY - Arkusz prowadzącego wywiad

  Przed rozpoczęciem wywiadu kandydat do pracy poinformuje jednego z obserwatorów, o jakie stanowisko się ubiega, i poda krótki opis tego stanowiska. Będziesz miał dziesięć minut na przygotowanie pytań. Nie rozmawiaj z kandydatem przed rozpoczęciem wywiadu! Jeśli masz do niego jakieś pytanie, niech mu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYWIAD Z KANDYDATEM DO PRACY - Arkusz kandydata

  Jeden z obserwatorów zapyta Cię za chwilę, o jakie stanowisko się ubiegasz i poprosi o krótki jego opis. Postaraj się dokonać jak najbardziej realistycznego wyboru.

  Po podaniu obserwatorowi nazwy stanowiska będziesz miał dziesięć minut na przygotowanie się do odpowiedzi na pytania, które mogą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKUSZ OCENY KANDYDATÓW

  Technicznym środkiem pomocnym w procedurze oceniania kandydatów może być określony formularz (przykład przedstawiamy poniżej). Formularz taki to lista pewnych cech, ważnych z punktu widzenia wymagań wobec kandydata na stanowisko kierownicze. Przedstawiany przykład ogranicza się głównie do cech...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /6 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFILE STANOWISKOWE

  Procedura określenia wymagań wobec pracowników na różnych szczeblach organizacji poprzez opracowanie profilu stanowiska pracy opiera się na określeniu celu i przyjęciu określonej metodologii postępowania.

  1. Cel:

  Opracowanie profilu i wymagań następujących stanowisk pracy:

  A.    Wyższych stanowisk...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /3 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Organizacja

  Ten zakres zadań zostałby przejęty przez dział zarządzania zasobami ludzkimi zasadniczo w całości wraz z działem organizacji „przejętym” w całości z pionu głównego. Sprawa podziału zadań działu organizacji jest w tym przypadku dyskusyjna: konieczne byłyby konkretne decyzje kierownictwa o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR KANDYDATÓW NA NAJWYŻSZE STANOWISKA KIEROWNICZE

  Wybór prezesa lub dyrektora to jedna z najważniejszych decyzji kadrowych i w ogóle decyzji podejmowanych przez firmę. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w konkursach na najwyższe stanowiska w firmach i nasze obserwacje wskazują, że jeżeli proces wyboru na te stanowiska nie jest nieprawidłowy, to...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /6 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zmniejszyć monotonią pracy w zespole?

  Celem proponowanego ćwiczenia jest wskazanie metod eliminowania monotonii pracy w celu zapewnienia indywidualnemu pracownikowi poczucia, że rzeczywiście wykonuje coś innego lub inaczej.

  Metodą najczęściej stosowaną jest rotacja pracy w zespole, czyli zmiana stanowisk pracy co kilka dni lub godzin...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /7 956

  praca w formacie txt

Do góry