Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rodząje wynagrodzeń dla kadry kierowniczej

  Do najważniejszych rodzajów wynagrodzeń kadry kierowniczej należą: pensja stała, świadczenia nieformalne, premie oraz udziały i akcje firmy.

  A.    Pensja stała. W sektorze prywatnym pensje stałe kadry kierowniczej mogą być elastycznie skorelowane z zyskiem firmy.

  B.    Świadczenia nieformalne ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /4 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE EFEKTYWNEGO KIEROWNIKA

  Badania nad ludźmi, którzy zrobili tzw. karierę, wielkie pieniądze lub zyskali sławę bądź władzę, wykazały dość zaskakującą rzecz: otóż na ogół szczęśliwcy ci niezbyt hojnie wyposażeni są w to, co uważamy za warunek powodzenia, mianowicie w tzw. inteligencję.

  Inteligencję wymyślili...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPORNE PROBLEMY OCENIANIA PRACOWNIKÓW JAKO PROCEDURY ORGANIZACYJNEJ

  Jednym z najtrudniejszy aspektów procedury oceniania ludzi w instytucjach jest problem - pytanie: co oceniamy, jakie są kryteria oceniania, co możemy oceniać, a czego nie? -czyli kwestie graniczące z poważnymi czasem dylematami etycznymi.

  Ocena pracownika nie może być oceną osoby ani oceną moralną:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skuteczne sposoby motywowania

  Problem motywowania, zachęcania innych do pracy jest stary jak świat. Co Ciebie najbardziej motywuje do pracy? Pensja? Prestiż Twojej firmy? A może po prostu fakt, że czujesz się w niej pewnie i bezpiecznie? Podejrzewamy, że wszystko po trochu.

  W tym miejscu chcemy Cię zachęcić do refleksji nad...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /16 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGUŁY, METODY I PROCEDURY OCENIANIA PRACOWNIKÓW

  Przystępując do konstruowania systemowej procedury oceniania, przestrzegajmy podstawowych zasad skutecznego oceniania, które możemy sformułować tak oto:

  1.    Precyzyjne określenie przedmiotu(ów) ocen.

  2.    Jasność kryteriów oceniania: ich tzw. operacjo n a 1 i z a cj a, tj. ujęcie przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /10 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy systemu wynagradzania

  Aby szybciej i skuteczniej wprowadzać zalecane zasady motywowania oraz realizować dotyczące go postulaty, konieczne wydaje się przeanalizowanie i opis istniejącego rzeczywiście systemu motywowania, opartego na płacach i nagrodach finansowych. Do tego celu można wykorzystać pewne podstawowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAKTYKA ROZMÓW OCENIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW

  Jak wspomnieliśmy, problematyka oceniania pracowników ciągle jest przedmiotem zainteresowań, szczególnie praktyków, głównie ze względu na trudności związane z ustalaniem kryteriów oceniania i praktycznym dokonywaniem ocen. Porównajmy na przykład kilku pracowników: jeden jest bardzo sumienny, choć „bez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /12 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad poszukiwania motywacji jako narzędzie motywowania

  Bardzo skutecznym sposobem motywowania jest dobrze przeprowadzony „wywiad poszukiwania motywacji”. Stanowi on szczególną formę komunikacji między przełożonym i podwładnym, której celem jest uzyskanie informacji na temat dążeń, pragnień i celów pracownika, ale przede wszystkim zachęcenie go do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENY PRACOWNIKÓW A DECYZJE KADROWE

  Ocenianie, jak powiedzieliśmy wcześniej, pełni też ważną funkcję jako podstawa decyzji personalnych. Ocena sformułowana w trakcie procesu trwającego dostatecznie długo i spełniającego kryteria metodologiczne powinna być na tyle rzetelna, aby na jej podstawie zaprojektować pewną „ścieżkę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE MOTYWACJI DO PRACY

  Praca zawodowa jest jedną z podstawowych dziedzin życia, często też pochłania najwięcej energii życiowej i czasu. W nowoczesnych społeczeństwach czas pracy i związanych z nią aktywności (np. dojazdy, dokształcanie się itp.) dorównuje już sumie czasu przeznaczonego na wszystkie inne czynności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013 Znaków /13 537

  praca w formacie txt

Do góry