Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TREŚCI I FORMY SZKOLEŃ JAKO ODPOWIEDŹ NA PROBLEMY GOSPODAROWANIA

  W związku ze wzrastającą konkurencją na rynku, zwiększającą się liczbą przedsiębiorstw mających rozmaite trudności i coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami wobec nich szkolenia ukierunkowane są obecnie przede wszystkim na kształcenie umiejętności gospodarowania kadrami pracowniczymi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWANIE PRZEZ DELEGOWANIE - KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA

  •    Lepsza integracja z przedsiębiorstwem: możliwość wypowiedzenia się, bycia poinformowanym, uczestniczenia w wypracowywaniu decyzji.

  •    Szacunek dla siebie: być docenionym i szanowanym.

  •    Stopniowe uniezależnianie się: czuć się odpowiedzialnym, pokazywać własne ograniczenia i słabości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYLE KIEROWANIA

  Kierownik w zespole pełni rolę reprezentanta interesów organizacji. Sposób sprawowania przez niego władzy ma niezwykle ważne znaczenie dla efektywności działań podległych mu pracowników. Dlatego też dobry kierownik to ten, który: dostarcza swoim podwładnym poczucia siły, a nie poczucia niemocy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /9 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Coaching i mentoring

  Coaching i mentoring pojawiły się we współczesnych firmach jako odpowiedź na idee przywództwa wymagające od kierowników nie tylko wiedzy i umiejętności technicznych oraz specjalistycznych, ale także określonych właściwości, umiejętności „bycia z drugim człowiekiem”, nawiązywania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwijanie i doskonalenie motywacji w pracy

  Poniżej zostaną zaproponowane wskazówki, które mogą się przyczynić (m.in. wg Bella, 1976) do rozwijania mechanizmów motywacji i większego zaangażowania w pracę. Celem ćwiczenia jest zastanowienie się nad możliwością ich wykorzystania i dopasowania odpowiednich dyrektyw do wybranych pracowników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /7 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co należy zrobić, żeby sprawiedliwie ocenić i „wycenić” pracowników?

  TEST DLA WSZYSTKICH OCENIANYCH

  Odpowiedz na następujące pytania: „raczej tak” albo „raczej nie”:

  1.    Czy Twój przełożony najpierw rozmawia z Tobą o Twojej pracy, a dopiero potem o Twoich cechach, wadach lub zaletach?

  2.    Czy Twój przełożony, zanim Cię oceni, poprosi Cię o samoocenę?

  3.    Czy Twój...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSZECHNOŚĆ OCENIANIA PRACOWNIKÓW

  Ocenianie ludzi należy do najtrudniejszych zadań przełożonych na każdym szczeblu zarządzania. Nie dlatego, że ocenianie jest czynnością rzadką, bo - jak niżej wyjaśniamy - jest wprost przeciwnie. Trudność oceniania wynika stąd, że w życiu codziennym uczymy się powstrzymywać od ocen, być...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSZTAŁTOWANIE MOTYWACJI KADRY KIEROWNICZEJ

  We współczesnym zarządzaniu ludźmi widoczna jest tendencja do skupiania wysiłków o charakterze selekcyjnym, motywującym i „rozwijającym” przede wszystkim na kadrze kierowniczej. Tendencja ta jest następstwem przekonania, że skuteczna, dobrze przygotowana kadra kierownicza weźmie na siebie obowiązek...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /14 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWNIK - MENEDŻER CZY LIDER?

  Badacze i praktycy zarządzania reprezentujący tzw. nurt menedżerski w podejściu do problemu kierowania koncentrują się przede wszystkim na wiedzy o tym, co dzieje się w świecie i danej dziedzinie oraz próbują zrozumieć zjawiska zachodzące w ekonomii, zarządzaniu, finansach czy prawie, wychodząc ze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /6 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACYJNE FUNKCJE OCENIANIA PRACOWNIKÓW

  Trzeba wiedzieć, czemu służy ocenianie ludzi, zwłaszcza pracowników', jakie są jego zadania w firmie, w organizacji. Ogólne funkcje oceniania pracowników można ująć jako:

  •    Informacyjne: oceniany uzyskuje wiedzę o tym, jak jest postrzegany, jakie miejsce zajmuje w świadomości swojego szefa i w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 761

  praca w formacie txt

Do góry