Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czynność ośrodkowego układu nerwowego

  Ośrodkowy układ nerwowy (o.u.n.) noworodka jest niedojrzały w momencie narodzin, a jego rola sprowadza się do regulacji podstawowych procesów życiowych (przewaga struktur podkorowych). Niedojrzały układ nerwowy jest przyczyną odrębności, uwidaczniających się przede wszystkim w napięciu mięśniowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /3 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie ultrasonografii:

  ■» badanie przesiewowe przeprowadza się standardowo u każdej ciężarnej w 11-14, 18-22, 28-32 tygodniu ciąży. Badanie w 18-22 tygodniu ciąży umożliwia rozpoznanie prenatalne większości patologii ośrodkowego układu nerwowego i serca płodu; i szczegółowe, wielokrotne badanie ultrasonograficzne w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termoregulasja

  Równowaga cieplna jest wypadkową ilości wytworzonego i traconego przez noworodka ciepła oraz ciepła dostarczanego noworodkowi z zewnątrz. Warun. kiem utrzymania równowagi termicznej jest prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów odpowiedzialnych za odczucie ciepła i zimna oraz wystąpienie w pełni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /5 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amniopunkcja

  Amniopunkcja (amniocenteza) jest metodą diagnostyczną inwazyjną, mającą na celu uzyskanie płynu owodniowego drogą nakłucia przez-brzusznego jamy macicy, w celu wykonania badań cytogenetycznych, molekularnych lub biochemicznych. Amniopunkcję można wykonać wyłącznie za świadomą zgodą ciężarnej;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsultacja genetyczna i poradnictwo genetyczne w pediatrii

  Genetyka kliniczna jest wyodrębnioną niedawno specjalnością lekarską. Ze względu na różnorodność chorób genetycznych nie tworzy się klinik genetycznych, ale kompleksowa opieka genetyczna oferowana jest ambulatoryjnie w p0-radniach genetycznych. Skierowanie dziecka do poradni genetycznej ma na celu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /11 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko z wrodzoną wadą rozwojową

  Wrodzoną wadą rozwojową nazywamy wszelkie zewnętrzne lub wewnętrzne morfologiczne odchylenia od prawidłowego rozwoju bez względu na etiologię, patogenezę, czas powstania i moment ustalenia rozpoznania. Około 2% dzieci rodzi się z co najmniej jedną poważną wadą rozwojową, a 0,5-0,'7% z zespołem wad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną

  Niepełnosprawność intelektualna jest znacznym problemem medycznym i społecznym ze względu na częstość występowania (1-2% populacji ogólnej, 2-3% populacji dziecięcej) i trudną sytuację rodziny, w której urodziło się jedno lub więcej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele diagnostyki prenatalnej

  • Ocena stanu płodu w celu wyboru optymalnego momentu i sposobu rozwiązania ciąży.

  Monitorowanie stanu płodu umożliwia rozpoznanie zaburzeń, w których wskazane jest wcześniejsze rozwiązanie ciąży, ponieważ może dojść do we-wnątrzmacicznego obumarcia płodu; w przypadku niektórych wad rozwojowych u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /3 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparaty ruchome

  Aparaty ruchome stosowane są przede wszystkim na etapie wczesnego leC2e nia ortodontycznego, przypadającego na wczesny okres wymiany uzębienia mlecznego na stałe, w czasie intensywnego wzrostu, ale także u pacjentów do rosłych, oraz w każdym wieku, jako aparaty utrzymujące wynik leczenia (retencja) po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /5 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparaty stałe

  Aparaty stałe cienkołukowe składają się z systemu zamków (na każdy zab przypada ściśle określony rodzaj zamka), klejonych na powierzchni wargowej i policzkowej odpowiednich zębów. Na pierwszych zębach trzonowych osadza się specjalnie zaprojektowane do tego celu metalowe pierścienie ortodontyczne bądź...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /4 174

  praca w formacie txt

Do góry