Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KIEROWANIE PARTYCYPACYJNE

  Partycypacja, czyli współuczestnictwo pracowników w procesie podejmowania decyzji, to jedno z najważniejszych a równocześnie najtrudniejszych do praktycznego zbadania zagadnień kierowania ludźmi. Niezwykle trudno też partycypację wcielić w życie, wymaga to bowiem zmiany mentalności kadr...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co można delegować tylko częściowo?

  Kierownik powinien zachować odpowiedzialność za zadania, do wykonywania których jedynie on posiada odpowiednie kwalifikacje, a także za:

  1.    Przebieg realizacji powierzonych zadań, tzn.:

  •    określenie (wcześniejsze) celów i ograniczeń delegowanych kompetencji;

  •    okresową kontrolę wyników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kółka jakości przykładem kierowania partycypacyjnego

  Kółka jakości nie są oryginalnym pomysłem japońskim. Japończycy przejęli go w latach pięćdziesiątych od Amerykanów, udoskonalili go i stworzyli system kółek jakości, który w ciągu dwudziestu lat rozwinął się w potężny ruch - nie tylko w Japonii, ale także w innych krajach, w których...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /4 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM

  Katzenbach i Smith w książce The Wisdom of Teams (1993) dokonali na podstawie szeroko zakrojonych badań kilkudziesięciu zespołów pracowniczych rozróżnienia między zespołami i grupami roboczymi, a następnie - przyjmując kryterium efektywności - podzielili zespoły na pseudozespoły, zespoły...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWANIE PRZEZ DELEGOWANIE

  Pragnienie partycypacji w organizacji i zespole jest zjawiskiem naturalnym, jednak wyniki badań nad partycypacją, świadczące o trudnościach z jej wprowadzaniem w życie, sugerują, że należy poszukiwać także innych modeli podziału władzy. Dzielenie się władzą przybierające postać partycypacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /4 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobór sposobów kierowania odpowiednio do sytuacji w zespole

  Zastanów się nad najważniejszymi problemami, z jakimi ma do czynienia w swej pracy kierownik, i spróbuj dopasować do nich najodpowiedniejsze sposoby oddziaływania na zespół. Zadanie to ułatwi Ci znajomość mocnych i słabych stron podwładnych, uważna obserwacja ich zachowań, wysłuchiwanie ich uwag i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWANIE PRZEZ DELEGOWANIE - KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

  1.    Praca jest lepiej przygotowana i wykonana:

  •    Zysk na czasie: większa szybkość reakcji i eliminacja opóźnień w procesie decyzyjnym.

  •    Przystosowanie do zmian: plastyczność, wyeliminowanie administracyjnej rutyny i ucieczki od odpowiedzialności (przerzucania odpowiedzialności na innych).

  •...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA SZKOLENIOWA W FIRMIE

  Nowoczesne zarządzanie kadrami rozpoczęło się właściwie od szkolenia pracowników. Można powiedzieć, że Polska w chwili obecnej to kraj organizacji uczących się, tj. takich, w których szkoleniem objęte są zarówno same organizacje, jak i poszczególni ich uczestnicy. Główne nurty tego szkolenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /7 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIEROWANIE PRZEZ DELEGOWANIE - KORZYŚCI DLA KIEROWNICTWA

  1. Możliwość skoncentrowania się na swojej prawdziwej roli, a więc możliwość lepszego zarządzania.

  2. Odciążenie, niezajmowanie się szczegółami, uniknięcie przepracowania.

  3. Możliwość skoncentrowania się na zadaniach, których nie można aktualnie delegować lub które może wykonać tylko...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGICZNE WŁAŚCIWOŚCI EFEKTYWNEGO KIEROWNIKA

  Kierownicy, menedżerowie, dyrektorzy wszystkich szczebli często zadają sobie pytanie: „Czy jestem dobrym kierownikiem?” Osoby, które pragną piąć się w górę i w przyszłości stać się menedżerami z prawdziwego zdarzenia, pytają z kolei: „Czy mam predyspozycje, aby efektywnie pełnić rolę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /6 271

  praca w formacie txt

Do góry