Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Linie kariery zawodowej

  Kolejna forma analizy własnego rozwoju może mieć następującą postać: rysujemy poziomą linię obrazującą bieg naszej pracy zawodowej, zaznaczony latami pracy, a nad tą linią nakreślamy krzywe obrazujące cztery najistotniejsze składniki kariery:

  -1-2-3-4-5-6-7-8-9-itd.--» Czas kalendarzowy

  1...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH A EFEKTYWNE ZACHOWANIE W ROLACH ZAWODOWYCH

  W dzisiejszym świecie w sposób poniekąd naturalny wzrasta techniczna wiedza zarówno pracowników, jak i kadry kierowniczej. Menedżerowie potrafią dokonywać skomplikowanych obliczeń, opracowywać wyszukane plany marketingowe i użytkować skomplikowane programy komputerowe. Są dobrze merytorycznie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /7 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETAPY I PROBLEMY ROZWOJU ZAWODOWEGO

  Rozwój zawodowy można też określić trochę inaczej, niż to powyżej zrobiliśmy, mianowicie jako sekwencję rozwiązywania kolejnych problemów, które pojawiają w trakcie naszej kariery. Schein (1978) opracował listę uporządkowanych w grupy problemów zawodowych, które - według niego - są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAK SIĘ UCZYĆ? UWAGI TYLKO DLA DOROSŁYCH

  Poniższe uwagi kierujemy do wszystkich tych, którzy uzupełniają swoje kwalifikacje i wiedzę oraz rozwijają różnego rodzaju umiejętności czy to na studiach zaocznych, wieczorowych, podyplomowych czy na szkoleniach i kursach organizowanych przez firmy. Przyznajemy - nie jest łatwo przełamać nawyki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /11 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PODRĘCZNIK DLA SAMEGO SIEBIE”

  Kolejnym narzędziem, które inspiruje do refleksji i kształtowania rozwoju zawodowego, jest metoda, którą nazywamy „podręcznikiem dla samego siebie”. Podręcznik taki jest wynikiem udzielenia osobistych odpowiedzi na kilka pytań dotyczących własnej kariery, niezależnie od tego, czy trwa ona rok czy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /8 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANA I ROZWÓJ W KARIERZE ZAWODOWEJ

  Zmienność człowieka, zmienność okoliczności i sytuacji zawodowych powoduje, że w różnych okresach życia i kariery dysponuje on różnym potencjałem, a także różnymi formami i układami możliwości zawodowych i osobistych, że jego „profil” sprawności jest inny.

  Obecna sytuacja na rynku pracy i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /10 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCEDURY WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ I UŁATWIAJĄCE DOSKONALENIE

  Istnieją szersze procedury, pewne sposoby opiekowania się pracownikami, które w ostatnich latach zyskały popularność. Procedury te to trening i mentoring.

  Trening (couching) możemy uważać za formę uczenia się, jednak nie samodzielnego, np. metodą prób i błędów, lecz poprzez naśladowanie i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /11 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOZA ROZWOJU W KARIERZE ZAWODOWEJ I JEGO POBUDZANIE

  W refleksji tej tkwi coś bardzo pocieszającego, a mianowicie przekonanie, że człowiek rozwija się przez całe życie i że każdy etap rozwoju może mu przynieść nieoczekiwane osiągnięcia.

  Gdy miałem lat piętnaście, skupiłem swe wysiłki na nauce. Gdy osiągnąłem lat trzydzieści, ustaliły się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczenie się - podstawa szkolenia

  Przedstawiona powyżej argumentacja, tłumacząca potrzebę i cele oraz treści szkolenia w przedsiębiorstwach, jest chyba wystarczająca. Żeby jednak prowadzić działalność szkoleniową w uzasadniony i mądry sposób, należy lepiej poznać proces uczenia się. Pominiemy tu wszelkie techniczne opisy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /6 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co można delegować jednostkom bezpośrednio podległym?

  Delegowane może być prawie wszystko. Na ogół rozróżnia się dwa typy delegowanych kompetencji: kompetencje decyzyjne, kierownicze oraz kompetencje funkcjonalne, doradcze.

  Kompetencje decyzyjne, kierownicze:

  •    sprawowanie funkcji kierowniczej i wypełnianie wszystkich związanych z tym obowiązków,

  •...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 639

  praca w formacie txt

Do góry