Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Transport lotniczy

  Transport iotniczy jest najszybciej rozwijającą się gałęzią transportu na świecie, ale wymaga dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanej kadry. Na jego rozwoj i stale postępującą modernizację stać tylko bogate kraje.

  Do największych towarzystw lotniczych, utrzymujących regularne...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /8 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksploatacja środków transportu

  Sprawna organizacja procesów transportowych wymaga dużej ilości różnych środków ransportu. Ogólnie możemy stwierdzić, że środki te, dzięki masowej produkcji oraz rowszechnej dostępności, stały się niezbędne do funkcjonowania każdego człowieka. W związku z tym pojazdy samochodowe, pociągi...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport morski

  Transport morski oznacza przewóz statkami, w celach zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie. Do przewozu towarów używa się wielu wyspecjalizowanych statków: masowców, drobnicowców, kontenerowców, tankowców, chemikaliowców i innych. Szczegóły na temat wykorzystywanego w transporcie morskim...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /13 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyki techniczne środków transportu

  Różnorodność oczekiwań wobec świadczonych usług przewozowych powoduje, że na dostępnych jest wiele różnorodnych środków transportu, w tym najpopularniejszych, środków transportu kolejowego i drogowego. Jednak, w celu ujednolicenia budowanych :: ridów, środki te musze być konstruowane według...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport wodny śródlądowy

  Transport wodny śródlądowy polega na przewozie ludzi i ładunków po zbiornikach środkowych i ciekach wodnych. Żegluga śródlądowa odbywa się ogólnie w innych warunkach " z żegluga morska, co stawia środkom transportu wodnego śródlądowego znacznie mniej-wymagania, przez co umożliwia również bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /15 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport

  Niewątpliwie każdy z nas potrafi wyobrazić sobie, czym jest transport oraz podać jego definicję. Jednak dla lepszego zrozumienia poszczególnych rozdziałów przyjmijmy, że transport to działalność mająca na celu pokonywanie przestrzeni.

  Nas - osoby, które będą w przyszłości odpowiedzialne za...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /4 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg i planowanie kariery zawodowej

  Podtrzymywanie rozwoju wymaga świadomości, jakie są „korzenie”, geneza naszej kariery zawodowej, czym ona została wyznaczona, jaka jest nasza obecna sytuacja zawodowa i w jakim kierunku zmierza. Aby uporządkować to wszystko, co wiemy na ten temat, można się posłużyć poniższym schematem, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Trening przetrwania” jako specyficzna forma szkolenia kadr kierowniczych

  Założenia psychologiczne

  Określenie „trening przetrwania” jest umowne (metaforyczne) i nawiązuje do metod treningu stosowanych głównie w armiach, jednostkach i służbach specjalnych, a czasami - w wybranych grupach pracowników różnych instytucji, najczęściej działających w nietypowych warunkach i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Bilans osobisty”

  Drugim z proponowanych narzędzi jest analiza własnych doświadczeń, określana czasem jako „wywiad z samym sobą” (self-aud.it), a właściwie jedna z jego form. Określenie „bilans osobisty” jest odpowiednie przede wszystkim z tego względu,

  że chodzi tu o podsumowanie strat i zysków, plusów i minusów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura grupowego rozwiązywania problemów w pracy

  Celem pracy grupy problemowej jest sformułowanie odpowiedzi na zamieszczone poniżej pytania. Chodzi o to, by grupa znalazła idealne rozwiązanie problemu organizacyjnego. Z pewnością pomóc w tym może wykorzystanie różnych metod stymulowania twórczego myślenia.

  SPOSÓB PRACY

  Każda z grup otrzymuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 102

  praca w formacie txt

Do góry