Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - List kolejowy SMGS

  Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS stosowany jest obecnie w komunikacji kolejowej z krajami byłego ZSRR, Mongolią i krajami socjalistycznymi Dalekiego Wschodu. Na komplet listu składają się:

  —    oryginał - przeznaczony jest dla odbiorcy przesyłki,

  —    ceduła - przeznaczona jest dla stacji...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formowanie ładunków

  Formowanie ładunków to zespół czynności organizacyjnych mających na celu odpowiednie przygotowanie do przewozu wyrobów luzem, w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, zapewniających racjonalne wykorzystanie powierzchni i przestrzeni ładownych środków transportu i magazynów.

  Aby ładunki mogły być...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /15 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - Lotniczy list przewozowy AWB

  Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy AWB stwierdza zawarcie umowy o przewóz w transporcie lotniczym. Jest zobowiązaniem przewoźnika do dostarczenia przyjętej przesyłki wymienionemu w liście odbiorcy. Sporządzany jest na formularzu opracowanym przez IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewozy tranzytowe

  Niejednokrotnie realizując przewozy międzynarodowe z punktu nadania znajdującego się w jednym państwie do punktu odbioru w drugim państwie, musimy przewieźć ładunek przez obszar jeszcze innego państwa. Mówimy wtedy o tzw. przewozach tranzytowych. Zatem możemy stwierdzić, że tranzyt w transporcie to...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /10 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi transportowe na rynku

  Usługi transportowe na rynku oferują spedytorzy, operatorzy logistyczni, kurierzy oraz przewoźnicy. Największy zakres świadczą operatorzy. Zapewniają oni profesjonalną obsługę, dotyczącą przewozu produktów od miejsc ich powstania do miejsc konsumpcji.

  Jako centrum magazynowe operator logistyczny...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /7 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt i podaż na rynku usług transportowych

  W otaczającym nas świecie można wyodrębnić szereg potrzeb, które służą realizacji > -eslonych celów, zadań czy też planów. Wśród tych potrzeb znajdują się także potrzeby r ązane z przemieszczaniem osób, dóbr oraz informacji w danym czasie na określoną :: ^głość, czyli tzw. potrzeby...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /10 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania środków transportu oraz ich dopuszczenie do ruchu

  Kluczowym elementem dla firmy transportowej są środki transportu gotowe do realizacji zcwierzonych im zadań przewozowych. W związku z tym, że najczęściej wykorzystywaną :=łęzią transportu w przewozach towarów i/lub osób są środki transportu samochodowego, 'lezmiernie ważne jest utrzymanie ich...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /8 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek transportowy

  Obejmuje ogół stosunków wymiennych zachodzących między zodmiotami reprezentującymi nabywców a podmiotami reprezentującymi sprzedawców .sług transportowych.

  Rynek jest zbiorem kupujących i sprzedających, którzy przeprowadzają transakcje osobiście, telefonicznie, pocztą czy w jakikolwiek inny...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy rynku transportowego

  Elementami rynku transportowego są:

  —    podaż, wyrażająca ujawnione przez sprzedawców zamiary (chęć sprzedaży),

  —    popyt, wyrażający ujawnione przez nabywców zamiary (chęć zakupu),

  —    ceny.

  W zależności od sytuacji rynkowej możemy mówić o rynku sprzedawcy i rynku nabywcy -sług...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowa - usługowa funkcja transportu na rynku

  Podstawowa - usługowa funkcja transportu na rynku to przemieszczanie osób rzeczy w przestrzeni.

  Występuje ona pod dwiema postaciami:

  —    materialnego dobra konsumpcyjnego przy przewozie osób,

  —    materialnego dobra konsumpcyjnego umożliwiającego osiągnięcie innego dobra przy przewozie towarów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 280

  praca w formacie txt

Do góry