Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - Lotniczy list przewozowy MAWB

  Spedytor wysyłając przesyłki różnych klientów w to samo miejsce przeznaczenia, przygotowuje MAWB. Wskazuje w nim siebie jako wysyłającego, a jako odbiorcę - swojego partnera spedycyjnego w porcie przeznaczenia. MAWB jest przekazywany przewoźnikowi - linii lotniczej.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie

  Dokument to przedmiot materialny, zazwyczaj funkcjonujący jako pisemne oświadczenie, w sposób mniej lub bardziej formalny potwierdzający lub opisujący prawdziwość jakiegoś faktu, zdarzenia czy relacji (np. nabycia lub zbycia praw własności).

  Wykorzystywane rodzaje dokumentów w transporcie wynikają...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - Spedytorski lotniczy list przewozowy HAWB

  House Air Waybill - spedytorski lotniczy list przewozowy - zawiera spis pojedynczych przesyłek skonsolidowanych dia potrzeb transportu, w którym wyszczególniona jest cena za przewóz według stawki oferowanej klientowi przez spedytora. HAWB jest listem przewozowym, na którym nadawcą jest wysyłający towar, a...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR

  Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR stwierdza fakt zawarcia umowy o przewóz. Jest zobowiązaniem przewoźnika do dostarczenia przyjętej przesyłki wymienionemu w liście odbiorcy w określonym miejscu i czasie. Obowiązki i uprawnienia stron reguane są postanowieniami konwencji o umowie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - Transport morski

  Morski list przewozowy — konosament (Bill of Lading)

  Konosament jest podstawowym dokumentem przewozowym w transporcie morskir który;

  —    potwierdza przyjęcie ładunku do przewozu,

  —    uprawnia do dysponowania ładunkiem,

  —    stwierdza zawarcie umowy o przewóz i precyzuje jego warunki.

  Jest dokumentem...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /7 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - Karnet TIR

  Karnet TIR to dokument wprowadzony w myśl postanowień Konwencji Celnej TIR, Aedług tej konwencji odprawa celna odbywa się dwukrotnie: w kraju załadunku i w kraju przeznaczenia. Na poszczególnych granicach sprawdzane są jedynie plomby celne - kon-jrukcja nadwozia musi być taka, aby umożliwiała nałożenie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizowanie zadań transportowych

  Wiemy już także, jak ogólnie charakteryzuje się rynek transportowy oraz co generuje :c:yt i podaż na rynku usług transportowych. Dla osób zajmujących się transportem miach przewozowych czy też spedycyjnych szczególnie istotne jest spełnienie oczekiwań entów, czyli zaspokojenie popytu na usługi...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - Żegluga śródlądowa

  Konosament żeglugi śródlądowej

  Międzynarodowy żegiugowy list przewozowy lub konosament żeglugi śródlądowej składana z oryginału, wtórnika i 5 kopii. Oryginał i 2 kopie przeznaczone są dia przedsiębiorstwa żsg jgowego, wtórnik dla opłacającego przewóz, jedna kopia przeznaczona jest dla nadawcy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty przewozowe w transporcie - List przewozowy CIM

  Międzynarodowy kolejowy list przewozowy CIM jest dokumentem stwierdzającym zawarcie z przedsiębiorstwem kolejowym umowy o przewóz. Umowę uważa się za zawartą w chwili przyjęcia przez kolej przesyłki i umieszczenia stempla datownika stacji nadania na liście przewozowym. Obowiązki i prawa stron umowy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie przewozów

  Warto podkreślić, że proces planowania procesów transportowych jest jednym z najważniejszych zadań w firmie transportowej. Jego prawidłowa organizacja gwarantuje danej firmie możliwość osiągania oczekiwanych zysków oraz stwarza szansę dalszego rozwoju. Należy także pamiętać, że zyski naszej...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /11 640

  praca w formacie txt

Do góry