Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Problemy funkcjonowania transportu w polityce transportowej Unii Europejskiej

  Wspólnotowość Unii Europejskiej to uzgadnianie i prowadzenie przez państwa członkowskie wspólnej i zharmonizowanej polityki w poszczególnych obszarach życia społeczno: rspodarczego. Dotychczasowy dorobek UE obejmuje wspólne polityki, np. w zakresach fergetyki, handlu, konkurencji, ochrony środowiska...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /11 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty eksploatacyjne środków transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

  Ogólnie koszty realizacji usług żeglugowych możemy podzielić na:

  —    koszty bezpośrednie, które są bezpośrednio odnoszone do eksploatacji statku,

  —    pośrednie, tzw. koszty zarządu ogólnego i związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa armatorskiego.

  Jeżeli weźmiemy pod uwagę technologię...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota spedycji i jej rodzaje

  Spedycja to zarobkowe organizowanie przemieszczania ładunków w zastępstwie zleceniodawcy oraz wykonywanie związanych z tym czynności z wyjątkiem samego transportu czynności dodatkowych.

  Istotną częścią działalności spedycyjnej jest praca koncepcyjna, występująca w mniejszym lub większym...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /18 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw transportowo - spedycyjnych

  Koszty logistyczne, w tym koszty transportu i spedycji to wyrażone w pieniądzu sjżycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne : _~<i zdarzeń nadzwyczajnych, które są powodowane przepływem dóbr materialnych «ewnątrz w przedsiębiorstwie oraz pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /10 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne czynności spedycyjne

  W etapie wstępnym spedytor udziela klientowi jedynie ogólnych informacji na temat możliwości organizacji procesu transportowego zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawcy. Oczekiwania te mogą dotyczyć przykładowo przewozu produktów, które muszą być specjalnie zabezpieczone, a czas przewozu nie może być...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /9 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody wyznaczania cen za usługi transportowe, taryfikatory

  Wiemy już, że głównym celem przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych jest zaspokajanie popytu klientów oraz osiąganie jak największych zysków. Dodatkowo procesy z-ansportowe muszą być realizowane w taki sposób, aby towar został dostarczony na miejsce, we właściwym czasie, we właściwym stanie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /10 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie transportowym i ich klasyfikacja według miejsc powstawania

  Koszt to wyrażone wartościowo zużycie środków pracy, przedmiotów pracy, usłu; obcych i samej pracy.

  Z punktu widzenia działalności firm przewozowych bardzo ważnym parametrem jes: koszt własny produkcji usługi transportowej charakteryzujący się zmiennością - tzr zależny jest od wielkości produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /5 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybrane usługi spedycyjne

  Firmy spedycyjne wyspecjalizowały się w świadczeniu szeregu usług odpowiadającym wymaganiom rynku. Nie oznacza to jednak, że wszystkie firmy spedycyjne świadczą identyczne usługi. Wiele firm spedycyjnych świadczy tylko wybrane usługi, wymagające świetnej znajomości określonych zagadnień...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /11 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentacja w ruchu drogowym

  Jednym z podstawowych czynników umożliwiających efektywne realizowanie procesor, transportowych, zarówno w kraju jak i poza jego granicami, jest posiadanie wszelkie niezbędnych dokumentów wymaganych odpowiednimi przepisami. W związku z tym w pojeździe powinny znajdować się następujące dokumenty:

  —...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /8 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyki użytkowania środków transportu

  Wiemy już, że osoba odpowiedzialna za realizację procesów transportowo-spedycyjnych w danej firmie musi posiadać kompletną informację na temat funkcjonowania procesów transportowych, które są realizowane przy pomocy wybranych środków transportu. Informacje te można zebrać jedynie przy pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /4 894

  praca w formacie txt

Do góry