Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Świadczenie usług transportowo - spedycyjnych w świetle kodeksu handlowego

  Kodeks spółek handlowych - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o tym samym tytule zawiera przepisy normujące ustrój podmiotów prowadzących działalność gospodarczą -spółek handlowych, do których zaliczają się:

  —    spółki osobowe:

  •    spółka jawna,

  •    spółka partnerska,

  • spółka...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /10 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty spedycyjne

  Zlecenie spedycyjne

  Jest to dokument wystawiany przez sprzedającego/eksportera lub kupującego/importera : : :: ący spedytorowi zorganizowanie przewozu określonego towaru. Zleceniodawca określazakres czynności, które powinien wykonać spedytor, np. zgłoszenie do odprawy :: “ej, ubezpieczenie towaru...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /3 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje spedytorów polskich oraz międzynarodowych

  Istota handlu i usług pozostaje niezmienna od wieków, modyfikacji ulegają techniki prowadzenia tych działalności. Sektor handlu ma duże znaczenie ekonomiczne jako ogniwo sączące producentów i konsumentów. Kanały wymiany towarowo-pieniężnej są tworzone obsługiwane przez firmy handlowe, oferujące...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe ustawy i konwencje w działalności transportowej i spedycyjnej

  Konwencja - umowa międzynarodowa jest obecnie najważniejszym instrumentem regulującym stosunki międzynarodowe. Za umowę międzynarodową uważa się zgodne oświadczenie woli (porozumienie) co najmniej dwóch podmiotów prawa międzynarodowego (przede wszystkim: państw lub organizacji międzynarodowych)...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo o ruchu drogowym

  Proces integracji polskiego transportu samochodowego z systemem Unii Europejskiej agał stworzenia nowego prawa regulującego kompleks spraw związanych z funkcjonowaniem tej sfery gospodarki.

  Prawo o transporcie drogowym reguluje stosunki ekonomiczne i stosunki pracy sektorze, określając zasady dostępu do...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /16 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty eksploatacyjne środków transportu samochodowego

  Dla przedsiębiorstw transportu samochodowego typowe jest, że 60-75% kosztów w. nika tylko z trzech grup rodzajowych:

  —    amortyzacji środków transportowych - 5-10% kosztów,

  —    zużycia paliw, olejów i smarów - 15-20% kosztów,

  —    wynagrodzeń - 45% kosztów.

  Przeważnie przewoźnicy samochodowi obliczają...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport w łańcuchach dostaw

  Zarządzanie łańcuchem dostaw staje się coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorstw spółczesnej gospodarki światowej. Podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyj--;ch jest dążenie do maksymalnej redukcji poziomu zapasów i do organizacji zaopatrzenia taki sposób, aby dostawy w systemie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /9 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty eksploatacyjne środków transportu kolejowego

  Działalność kolei możemy rozpatrywać w aspekcie następujących grup czynnościowych:

  —    działalność podstawowa obejmująca wszystkie czynności związane z przewozem;

  —    działalność pomocnicza obejmująca czynności, które polegają na świadczeniu usług na rzecz działalności podstawowej...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /3 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Outsourcing w transporcie

  Outsourcing to przekazanie części działalności przedsiębiorstwa w ręce innego, wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa, aby obniżyć koszty własnej działalności.

  Rodzaje outsourcingu:

  —    kontraktowy - rezygnacja przez firmę z funkcji transportowych i przekazanie ich wykonania niezależnemu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /11 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty eksploatacyjne środków transportu lotniczego

  W transporcie lotniczym najważniejszymi elementami układu rodzajowego kosztów ope- r-lnych w przedsiębiorstwie przewozowym są:

  —    płace załóg lotniczych,

  —    materiały,

  —    obsługa techniczna samolotów,

  —    amortyzacja samolotów lub inne koszty zakupu,

  —    koszty specjalne,

  —    ubezpieczenia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013 Znaków /1 263

  praca w formacie txt

Do góry