Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Transport drogowy - Konwencja TIR

  Jest to konwencja celna, ale ze względu na powszechność jej kojarzenia z transportem Łowym została zamieszczona w tym miejscu, Dotyczy międzynarodowego przewozu transportem drogowym i powstała w Genewie 14 listopada 1975 roku. Stronami są ara»'i ,vszystkie kraje europejskie i kraje WNP. Podstawowym...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska Izba Spedycji i Logistyki (PISIL)

  PISIL jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu międzynarodowych i krajowych usług spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych oraz innych usług związanych z obsługą obrotu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /2 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza działalności spedycyjnej i spedycja w Polsce

  Spedycja jako ogniwo w procesie przemieszczania ładunków pojawia się wraz z per— pującym procesem podziału pracy i rozwojem międzynarodowej wymiany towarowej.

  Z czynnościami spedycyjnymi wykonywanymi zawodowo spotykamy się już w XV . głównie na terenach Europy Południowej i Zachodniej. Jednym z...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /20 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów FIATA

  FIATA to Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów (Federation Internationa e des Associacions de Transitaires et Assimiles) o ogólnoświatowym zasięgu założona w Wiedniu 31.05.1926 r. Reprezentowana jest w około 150 krajach na całym świece Zadaniami FIATA jest ochrona i reprezentowanie interesów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spedycja w procesie międzynarodowej wymiany handlowej

  Handel międzynarodowy to odpłatna wymiana towarów, usług i dóbr niematerialny:t pomiędzy partnerami mającymi stałą siedzibę w różnych krajach. Do podstawowych post związanych z polityką transportowo-spedycyjną w handlu międzynarodowym należą: export, import, Incoterms, gestia transportowa. W...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /6 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Universal Freight Organisation (UFO)

  Oganizacja założona została w 2000 roku. UFO obecnie jest jedną z najsilniejszych -<e .iększych sieciowych niezależnych organizacji spedycyjnych na świecie. Obecnie skupia D6 przedsiębiorstw o odpowiednich referencjach i pozycji na rynku lokalnym. Pokrywając ::_Ed 840 lotniczych i morskich portów...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo spedycyjne

  Struktura podmiotowa polskiego rynku usług spedycyjnych, po okresie dynamicznego wzrostu liczby spedytorów w latach dziewięćdziesiątych, wchodzi w fazę stabilizag Ówczesne prawodawstwo tworzyło bardzo liberalne warunki dostępu do rynku spedycyjneg:

  —    nie występowały ograniczenia, takie jak koncesje...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /6 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejskie Stowarzyszenie Przewoźników, Transportowców, Spedytorów i Agentów Celnych CLECAT

  CLECAT (Comite de liaison european des commissionaires et auxiiiaires de transport) jest Europejskim Stowarzyszeniem Przewoźników, Transportowców, Spedytorów i Agentów Celnych powstałym w 1958 roku. Jest to jedna z najstarszych i najbardziej prężnych organizacji z siedzibą w Brukseli, Zrzesza narodowe...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne aspekty działalności spedycyjnej

  W polskiej rzeczywistości gospodarczej oraz prawie polskim, działalność spedycyjna ^nriowana została w kodeksie cywilnym, a szczegółowe regulacje zawarte są w arty-Btotii od 794 do 804. Jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, to do umowy ui.i stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /7 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg procesu spedycyjnego w handlu międzynarodowym

  Spedycja międzynarodowa to zbiór czynności, które dotyczą zorganizowania transportu i przesłania towaru w handlu zagranicznym, odpłatnie, na zlecenie. Przedsiębiorstwa spedycji międzynarodowej to takie przedsiębiorstwa, których działalność opiera się na pośrednictwie pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /2 316

  praca w formacie txt

Do góry