Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wpływ treningu na układ krążenia

  Do charakterystycznych zmian w czynności układu krążenia wywoływanych przez trening wytrzymałościowy należy zmniejszenie częstości skurczów serca (HR) w spoczynku, zwane bradykardią sportowców. U bardzo wytrenowanych sportowców HR w spoczynku często wynosi 40 ■ min"1, a czasem jest nawet niższe niż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /8 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążenie wieńcowe

  Podstawą prawidłowej funkcji mięśnia sercowego jest nieprzerwana podaż tlenu do kardiomiocytów. W mięśniu sercowym, podczas przepływu krwi przez naczynia włosowate, uwalniane jest znacznie więcej tlenu związanego z hemoglobiną niż w pozostałych tkankach organizmu (w sercu - 50% tlenu związanego z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /7 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skurcz mięśnia sercowego

  Molekularny mechanizm skurczu kardiomiocytów jest w zasadzie zbliżony do molekularnego mechanizmu skurczu komórek mięśni szkieletowych. Istotna różnica pomiędzy tymi mechanizmami polega na tym, że w odróżnieniu od komórek mięśni szkieletowych w skurczu kardiomiocytów uczestniczą nie tylko jony wapniowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /7 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl hemodynamiczny serca

  Cykl hemodynamiczny serca obejmuje generowanie zmian ciśnienia krwi oraz zmian objętości krwi w obrębie serca. Składa się on z kilku następujących po sobie faz i rozpoczyna się fazą skurczu przedsionków.

  W fazie skurczu przedsionków, w konsekwencji skurczu komórek mięśniowych ich ścian, ciśnienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /6 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwiobieg duży

  Początek krwiobiegu dużego stanowi lewa komora serca, a jego koniec - prawy przedsionek serca. Średnie ciśnienie krwi (patrz dalej) w lewej komorze serca wynosi 100 mm Hg, w prawym przedsionku serca - 5 mm Hg. Wobec powyższego gradient ciśnień w krwiobiegu dużym wynosi 95 mm Hg. Krążenie narządowe, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja tkanki mięśniowej do obciążenia wysiłkiem fizycznym

  Cechą tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej jest znaczna plastyczność, przejawiająca się zdolnością dostosowania się do różnego stopnia obciążenia wysiłkiem fizycznym (adaptacją). Dlatego w procesie treningu dochodzi zarówno do zmian cech skurczu, jak i cech biochemicznych tkanki mięśniowej w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /9 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność elektryczna mięśni szkieletowych

  Pobudzenie błony komórki mięśniowej wiąże się z ruchem jonów sodu i potasu, który wywołuje powstanie pola elektrycznego wokół czynnego włókna. Jeżeli w tym polu znajduje się elektroda rejestrująca, to można zapisać potencjał czynnościowy włókna mięśniowego (ryc. 2.9). Ponieważ potencjał...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening wytrzymałościowy

  Trening wytrzymałościowy prowadzi do podniesienia progu przemian anaerobowych, odsetka wielkości maksymalnego pochłaniania tlenu (V02 max.) i wzrostu progu wentylacyjnego.

  W kształtowaniu wytrzymałości, obok czasu trwania treningu, ważnym czynnikiem jest jego charakter. Trening interwałowy (sesje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /9 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory mięśniowe

  W nerwach, oprócz włókien ruchowych (eferentnych), odpowiedzialnych za pobudzanie włókien mięśniowych do skurczu, do mięśni dochodzą także liczne włókna czuciowe (aferentne), kończące się w receptorach. W mięśniach znajduje się wiele typów receptorów. Najważniejsze receptory mięśniowe są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /7 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia włókien mięśniowych

  Należy pamiętać, że trening fizyczny o znacznej intensywności może przyczyniać się do uszkodzeń włókien mięśniowych. Stopień uszkodzenia włókien, aczkolwiek zmniejszający się wraz z procesem adaptacji mięśni do wysiłku, zależy od rodzaju wykonywanych skurczów mięśniowych. Okazuje się, że...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 854

  praca w formacie txt

Do góry