Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Alikwoty, tony harmoniczne

  Tony składowe dźwięku o różnej częstotliwości, powstające podczas drgań źródła dźwięku, np.struny; liczba alikwotów decyduje o barwie dźwięku.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adagio [wym. adadżio]

  Powoli; określenie tempa; również nazwa utworu instrumentalnego lub jednej z jego części utrzymanej w wolnym tempie.

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewóz, spedycja, przechowywanie

  Zezwolenie zagraniczne to dokument otrzymywany na podstawie umowy międzynarodowej od właściwego organu innego państwa lub organizacji międzynarodowej przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej przekazywany przewoźnikowi drogowemu i upoważniający go do wykonywania międzynarodowego transportu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /11 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy prawa finansowego

  Aby prawidłowo poruszać się w zagadnieniach prawa finansowego, należy zapoznać się z zakresem prawa finansowego - jego systematyką, która obejmuje:

  —    prawo budżetowe (gminy, powiat, województwo, jednostki budżetowe, zakłady),

  —    prawo podatkowe,

  —    prawo celne,

  —    prawo finansowe...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /24 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport morski - Konwencja Helsińska

  Jest to konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z 1974 r. określa ona zasady współpracy 9 państw nadbałtyckich w zakresie ochrony Bałtyku.

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport drogowy - Umowy dwustronne

  Przy wykonywaniu usług w międzynarodowym transporcie drogowym szczególne znaczenie mają umowy i porozumienia zawarte między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a ministrami państw, z którymi zostały one podpisane. Strony umowy dwustronnej lub porozumienia tworzą Komisję Mieszaną w celu realizacji jej...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport morski - Konwencja IMDGC

  Konwencja o przewozie towarów niebezpiecznych drogą morską (International Maritime Isngerous Goods Code).

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport drogowy - Ustawa o transporcie drogowym

  Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym z późniejszymi zmianam określa zasady podejmowania i wykonywania:

  —    krajowego transportu drogowego,

  —    międzynarodowego transportu drogowego,

  —    niezarobkowego (na potrzeby własne) krajowego przewozu drogowego,

  —    niezarobkowego (na potrzeby...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport lotniczy - DGR

  Zbiór przepisów regulujących sposób przewozu i dokumentowania przewozu lotniczych irzesyłek niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie lotniczym (IATA Dangerous -joods Regulations). Przepisy te obowiązują we wszystkich krajach członkowskich Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego -...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport kolejowy - Konwencja Berneńska

  W 1890 roku uchwalono pierwszą konwencję międzynarodową dotyczącą transportu o powszechnym charakterze - była to Konwencja berneńska o przewozie towarów kolejami (CIM). W 1924 r, przyjęto drugą Konwencję berneńską o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV). 

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /LucJannnn Dodano /03.04.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt

Do góry