Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Standaryzacja

  Działalność zmierzająca do ograniczenia liczby odmian dóbr łub usług celemumożliwienia wytwórcy korzystania z ekonomii skali. Jest najczęściej realizo-wana poprzez wybór: 1) jednego lub kilku produktów spośród wielu ist-niejących i uznanie go za typowy dla danej grupy, 2) najlepszych z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  spis

  Metoda —> pomiaru bezpośredniego polegająca na okresowym rejestrowaniustanu rozwoju danego zjawiska w ściśle określonym czasie. Celem s. jestokresowa kontrola zmian badanego zjawiska w czasie. S. może dotyczyć ludności(wówczas określa się go mianem cenzusu) albo rzeczy (nosi wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skaning

  System elektrycznego odczytu —> kodów kreskowych na towarach powiązanyz rejestracją wielkości sprzedaży za pomocą nowoczesnych kas sklepowych. S.polega na odczytywaniu za pomocą stacjonarnego lub ręcznego czytnika(skanera) kodu kreskowego na opakowaniu, który zawiera wszelkie informacjeo towarze (np. cenę)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  slogan reklamy negatywny

  —> Slogan reklamy odwołujący się do motywów strachu, lęku i niepokoju orazukazujący zagrożenia związane z naruszeniem szeroko rozumianej potrzebybezpieczeństwa. R. operująca hasłami negatywnymi pokazuje zazwyczaj sposóbuniknięcia negatywnych skutków uświadamianych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sklep

  Stały obiekt architektoniczny, odpowiednio zaprojektowany i urządzony, realizu-jący podstawowe funkcje sprzedażowe dóbr dla konsumentów. S. posiada,w zależności od technologii sprzedaży, wyodrębnioną salę sprzedażową, pomie-szczenia magazynowe, biurowe i socjalne dla personelu. S. jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sklep fabryczny

  Stały —> punkt sprzedaży detalicznej zorganizowany przez producenta w celubezpośredniej sprzedaży własnych wyrobów. S.f., zwany także s. firmowym,jest ważnym ogniwem w kształtowaniu rynku przedsiębiorstwa oraz pozys-kiwaniu informacji rynkowych. Sklepy te tworzą dodatkowy —> kanał dystry-bucji, często...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKLEP POWSZECHNY

  Mały —> sklep samoobsługowy oferujący szeroki asortyment (—> asortymentszeroki) artykułów częstego zakupu żywnościowych i nieżywnościowych (ichudział nie przekracza z reguły 15% ogólnych obrotów sklepu). Powierzchnia salisprzedażowej wynosi od 120 m2 do 399 m2. W Polsce s.p. jest odpowiednikiem—>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKLEP SAMOOBSŁUGOWY

  Podstawowy rodzaj sklepu masowej sprzedaży stosującego samoobsługowąmetodę obsługi klientów. W s.s. nabywca ma pełny dostęp do wszystkichtowarów, sam je pobiera, transportuje i pakuje. Jedynym obligatoryjnymelementem obsługi jest inkaso. Personel sklepowy, ograniczony do minimum,udziela pomocy klientom...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKLEP WOLNOCŁOWY

  —> Punkt sprzedaży detalicznej, w którym są oferowane towary wolne od cłai innych opłat przywozowych (podatków granicznych, VAT itp.). S.w. są z regułyzlokalizowane w portach, na lotniskach i statkach, w placówkach dyplomatycz-nych oraz w specjalnych strefach ekonomicznych. S.w. oferują klientom— przede...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  slogan reklamy

  Zbiór informacji charakteryzujących firmę i/lub produkt, które w zakodowanejformie apelu (hasła) zostają przekazywane na rynek w procesie komunikacjiz otoczeniem. S.r. stanowi podstawę przekazu reklamowego i oferty sprzedażo-wej. Konstrukcja s.r. opiera się na apriorycznym rozpoznaniu potrzeb, motywówi...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt

Do góry