Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wdech

  Wdech jest fazą czynną cyklu oddechowego, ponieważ pojawia się w konsekwencji skurczu mięśni wdechowych. Do mięśni wdechowych uczestniczących w spokojnym wdechu należy przepona i mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne. Podczas oddychania wysiłkowego we wdechu uczestniczą również mięśnie wdechowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążenie płucne

  Funkcje krążenia płucnego

  Przez krążenie płucne, poza niewielką, objętością stanowiącą tzw. anatomiczny przeciek płucny, przepływa cała objętość wyrzutowa prawej komory serca. Krążenie płucne jest zbiornikiem krwi, w którym u człowieka pozostającego w pozycji leżącej znajduje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /6 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydech

  Wydech jest fazą bierną cyklu oddechowego, ponieważ pojawia się w następstwie rozkurczu mięśni wdechowych. W czasie rozkurczu mięśni wdechowych, dzięki sprężystości ścian klatki piersiowej, wymiary klatki piersiowej ulegają zmniejszeniu i powracają do wartości spoczynkowych. Tym samym objętość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ faz oddychania na układ krążenia

  Obie fazy oddychania regulują funkcją układu krążenia nie tylko za pośrednictwem czynników mechanicznych, ale również poprzez wpływ na autonomiczny układ nerwowy i modulowanie transmisji odruchu z baroreceptorów tętniczych (ryc. 3.30). Podczas spokojnego wdechu aktywne neurony wdechowe, a podczas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążenie mózgowe

  Mózg człowieka waży średnio 1400 g, co stanowi 2% masy ciała organizmu ludzkiego. Neurony, tak jak kardiomiocyty, do prawidłowego funkcjonowania wymagają nieprzerwanej podaży tlenu. U człowieka pozostającego w spoczynku mózg zużywa 20% tlenu dostarczanego organizmowi. Zużycie tlenu przez cały mózg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /10 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwiobieg mały

  Początek krwiobiegu małego stanowi prawa komora serca, a jego koniec - lewy ,przedsionek serca. Średnie ciśnienie krwi w prawej komorze serca wynosi 15 mm Hg, w lewym przedsionku - 7 mm Hg. Gradient ciśnień w krwiobiegu małym wynosi zatem 8mm Hg. Z powyższych danych wynika, że gradient ciśnień w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcja układu krążenia na wysiłki dynamiczne

  Rola układu krążenia w czasie wysiłków nie ogranicza się do transportu tlenu i dwutlenku węgla. Krew zaopatruje także pracujące mięśnie w substraty energetyczne, takie jak glukoza i wolne kwasy tłuszczowe łub aminokwasy, przenosi hormony z miejsc ich wydzielania do różnych tkanek, usuwa z mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /12 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacja funkcji układu krążenia

  Funkcja układu krążenia i przepływu krwi podlega dwojakiego rodzaju regulacji, a mianowicie regulacji miejscowej i regulacji układowej. Regulacją miejscową objęty jest przepływ krwi w naczyniach krwionośnych mózgowych, wieńcowych i nerkowych. Regulacją układową objęty jest przepływ krwi w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcja układu krążenia na wysiłki statyczne

  W czasie wysiłku statycznego dochodzi do ucisku na naczynia krwionośne przez napięte mięśnie. Powoduje to zamknięcie odpływu krwi tylnej z mięśni nawet przy stosunkowo niewielkich obciążeniach (25-30% siły maksymalnej), a przy zaangażowaniu dużej siły - zahamowanie lub nawet całkowite zamknięcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrokrążenie

  Mikrokrążenie tworzą tętniczki, naczynia włosowate, drobne żyłki, metarteriole oraz zespolenia tętniczo-żylne (ryc. 3.25). Rola mikrokrążenia polega na stworzeniu dużej powierzchni (około 1000 m2) wymiany tlenu i składników odżywczych oraz dwutlenku węgla i produktów przemiany materii pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /8 209

  praca w formacie txt

Do góry