Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  strategie cen

  Działania przedsiębiorstw, w których wykorzystuje się instrument c. jako środekosiągania celów rynkowych. Działania te muszą być zintegrowane z s. w zakresiepozostałych instrumentów marketingu-mix. S.c. stosowane przez przedsiębior-stwo wynikają z określonych sytuacji na —> rynku, np. pozycji danych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategie dystrybucji usług

  Działania przedsiębiorstw usługowych, w których wykorzystuje się instrument—> dystrybucji jako środek osiągania celów rynkowych. Działania te muszą byćzintegrowane z s. w zakresie pozostałych instrumentów marketingu-mix. O wybo-rze s.d. decydują: charakter potrzeb w zakresie u., częstotliwość...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIE KONKURENTÓW RYNKOWYCH

  Strategie marketingowe wyróżnione ze względu na typy uczestników walkikonkurencyjnej w danym sektorze (gałęzi konkurencyjnej) oraz z uwagi napodejmowane przez nich działania (zachowania) konkurencyjne. Do s.k.r. na-leżą s.: liderów r., pretendentów, naśladowców i specjalistów od nisz (luk) r.Wśród s...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIE WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE

  Strategie dotyczące wyboru określonej formy działalności zagranicznej orazsposobu ekspansji na r.z. i kolejności ich opanowywania. Czynnikiem decydują-cym o wyborze właściwej s. jest pozycja przedsiębiorstwa na r. (atuty konkuren-cyjne) porównywana z atrakcyjnością rynku. W przypadku słabych atutów i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefowa cena dostawy

  Cena dostawy płacona przez nabywców (odbiorców) towaru w jednakowejwysokości w ramach określonej strefy geograficznej. Najczęściej stosuje sięsystem wielostrefowy o zróżnicowanych c: im dalej położona strefa, tym wyższac. w niej obowiązuje.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA ZRÓŻNICOWANIA

  Strategia konkurencji polegająca na dążeniu do pozytywnego, jakościowegowyróżnienia własnej oferty spośród ofert konkurentów. Służy temu przedewszystkim kształtowanie specyficznych cech produktów przy uwzględnieniuzróżnicowanych preferencji nabywców, które w skrajnym przypadku prowadzi dopozycji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia przywództwa kosztowego

  Ogólna strategia konkurencji, polegająca na działaniu przedsiębiorstwa jakoproducenta lub sprzedawcy przy niskich kosztach całkowitych. Stosowanie tej s.wymaga takiej alokacji i realokacji zasobów, aby uzyskać największą produktyw-ność ich wykorzystania w sferze działań operacyjnych (produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia rozwoju produktu

  Strategia rozwoju przedsiębiorstwa polegająca na wprowadzaniu nowych p.na dotychczasowy rynek zbytu. Może to być produkt wchodzący w miejscetakiego, który wszedł już w fazę schyłkową swego cyklu życia (—> cykl życiaproduktu) lub produkt poszerzający dotychczasowy zakres asortymen-towy oferty. S.r.p...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA ROZWOJU RYNKU

  Strategia rozwoju przedsiębiorstwa polegająca na pozyskiwaniu dla dotych-czasowych produktów nowych r. zbytu. Może to się odbywać przez: 1) wprowa-dzenie produktu na nowy obszar geograficzny, 2) stworzenie tzw. r. dodatkowego,z czym wiąże się znalezienie nowych zastosowań dotychczasowego produktu lub3)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATEGIA RZUCAJĄCEGO WYZWANIE

  Jeden z typowych wariantów strategii konkurencji dotyczący przedsiębiorstwzajmujących drugą lub dalszą pozycję na danym rynku i przyjmujących jako celstrategiczny zdobycie przywództwa rynkowego lub poprawienie dotychczasowejpozycji kosztem danego konkurenta. Podstawowym warunkiem skuteczności tejs. jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt

Do góry