Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Targowisko

  Wyodrębnione formalnie przez władze lokalne miejsca wewnątrz jednostekosadniczych, w których jest prowadzona sprzedaż głównie płodów rolnych,a niekiedy także innych artykułów codziennego użytku bezpośrednio przez ichproducentów, rzadziej pośredników. W Polsce funkcjonują dwa rodzaje t.:t. rolnicze oraz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARYFA PRZEWOZOWA

  Wykaz stawek przewozowych oraz warunków przewozu podany do publicznejwiadomości, najczęściej zatwierdzany (lub ustalany) przez organ administracjipaństwowej, samorząd lokalny, zrzeszenie przewoźników, międzynarodoweorganizacje transportowe. T.p. stanowi —» ofertę przewoźnika, a ceny w niejustalone są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIA RUCHOMA

  Średnia arytmetyczna kolejnych wyrazów —> szeregu czasowego o stałejpodstawie. Dla nieparzystej liczby wyrazów wartości ś. są przypisywane wyrazomśrodkowym, natomiast dla parzystej liczby wyrazów wartości ś. są uśredniane(centrowane) dla dwóch wyrazów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Supermarket

  —> Sklep samoobsługowy popularny w całym świecie, o minimalnej wielkościpowierzchni sprzedażowej 400-2499 m2, w którym prowadzi się sprzedaższerokiego —> asortymentu artykułów żywnościowych oraz niektórych dóbrnieżywnościowych (jako asortymentu uzupełniającego; udział dóbr nieżywnoś-ciowych w —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADECTWO MATERIALNE USŁUG

  Materialne aspekty -» procesu usług. Obejmują one oddziaływania przedsiębior-stwa w zakresie: materialnego otoczenia procesu świadczenia u. (np. umeb-lowanie, kolorystyka, poziom hałasu), użytkowanych dóbr materialnych (np.rodzaje wynajmowanych samochodów) oraz inne m. aspekty świadczenia u. (np.opakowanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  system dystrybucji

  Celowo wyodrębniony zbiór podmiotów rynkowych łączących się w sposóbbezpośredni lub pośredni w procesie oferowania —> produktów oraz doprowadza-nia ich do finalnych nabywców. Obejmuje on podmioty tworzące —> kanałydystrybucji oraz rozwiązania logistyczne zapewniające efektywne funkcjonowa-nie kanałów...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tablica reklamowa

  Duża plansza reklamowa umieszczana w miejscach o dużym natężeniu ruchusamochodowego i nabywców (na ulicach, przy drogach, na ścianach budynków);forma reklamy plakatowej. T.r. nazywa się także kilkusekundowy anons przed i/lubpo programie telewizyjnym, informującym o nazwie jego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  system informacji o konsumpcji

  Zbiór danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych, opisujących stan i —> strukturękonsumpcji. S.i.o k. obejmuje cztery przekroje: 1) przedmiotowy (rzeczowy),2) podmiotowy (—> konsumenci i —> gospodarstwa domowe), 3) przestrzenny(struktury osiedleńcze) i 4) czasowy (krótkie, średnie i długie okresy)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taksonomia

  Dyscyplina statystyczna zajmująca się zasadami i procedurami klasyfikacji,porządkowania, grupowania i podziału obiektów na rozłączne i wyczerpującepodzbiory, zawierające obiekty najbardziej do siebie podobne, a jednocześnienajbardziej niepodobne do obiektów należących do innych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM MARKETINGU

  System — celowo określony zbiór — elementów i sprzężeń między nimi, którewspólnie określają cechy całości. Takie właściwości spełnia m., który jestukładem o sprzężonych elementach, działającym na zasadzie funkcji celu. Istota—> strategii marketingowej sprowadza się bowiem do tworzenia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /1 329

  praca w formacie txt

Do góry