Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TEST ODTWORZENIOWY

  Metoda pomiaru i oceny stopnia, w jakim został zapamiętany dany środekpromocji. T.o. umożliwia: badanie stanu świadomości nabywców o istnieniudanego przedsiębiorstwa, produktu, znaku firmowego i ocenę jego zmian podwpływem poszczególnych narzędzi promocji. Jest także narzędziem badaniapostaw nabywców z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEST RYSUNKOWY

  Technika projekcyjna będąca graficzną odmianą —> testu uzupełniania zdań.Test ten składa się z jednego lub kilku rysunków przedstawiających rozmowędwu lub więcej osób. Wypowiedzi są ujęte w „dymkach" lub „balonikach",z których co najmniej jeden jest pusty. Zadaniem —> respondenta jest ułożeniei...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  test skojarzeń słownych

  Technika projekcyjna polegająca na zbieraniu informacji, w której bodźcemkierowanym do —> respondenta jest pojedynczy wyraz. Respondent udzielaspontanicznej odpowiedzi. T.s.s. ma wiele cech podobnych do —> testu uzupeł-niania zdań. 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMIN DOSTAWY

  Termin przekazania d. kupującemu. Niedostarczenie d. w ustalonym dniu lubokresie powoduje skutki określone w umowie lub —> ogólnych warunkach dostaw.Terminowość d. można oceniać na podstawie wskaźnika relacji liczby d.opóźnionych do otrzymanych ogółem.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNICZNY ROZWÓJ PRODUKTU

  Faza procesu —» rozwoju nowego produktu, polegająca na przekształcaniuwyselekcjonowanych —» pomysłów na produkt w projekty techniczne, materiali-

  żujące się w postaci modeli, prototypów i pierwowzorów poddawanych testomtechnicznym (sprawdzającym techniczną jakość użytkową) i testom akceptacyj-nym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  telemarketing

  Reklamowanie produktów przez sprzedawcę za pośrednictwem telefonu, połączo-ne z równoczesnym zbieraniem zamówień potencjalnych nabywców (bezosobistej wizyty sprzedawcy). 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teleshopping

  Metoda zakupu towarów polegająca na ich zamawianiu w firmie wysyłkowejdzięki bezpośredniemu połączeniu jej z gospodarstwem domowym za pomocąsieci telefonicznej, komputerów domowych lub telewizorów. Dzięki łączomkablowym —> klient ma możliwość zobaczenia bezpośrednio na ekranie szerokie-go zakresu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teoria trzech uderzeń

  Koncepcja —> kampanii reklamowej H. Krugmana, wg której, aby niezde-cydowany nabywca podjął decyzję zakupu konieczne są „trzy uderzenia re-klamowe": pierwsze wywołuje potrzebę i zainteresowanie produktem, drugieinicjuje proces dekodowania oferty i wartościowania postrzeganych alternatywzakupu, trzecie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Targi

  Miejsca spotkań handlowych organizowanych regularnie, zawsze w tym samymośrodku, w ustalonych odstępach czasu i o ograniczonym z góry czasie trwania.Zadaniem t. jest umożliwianie uczestnikom zaprezentowania wzorów ich wy-twórczości w celu dokonania —> transakcji handlowych. Podstawowymi funk-cjami t. są:...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /2 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teorie zarządzania marketingowego

  Teorie lub podejścia teoretyczno-metodyczne do problematyki —» zarządza-nia marketingowego. Wyróżnia się —jako podstawowe — podejścia: funkcjo-nalne, decyzyjne i instrumentalne. W podejściu funkcjonalnym istotę i przed-

  miot z.m. wyprowadza się z t.z. zorientowanej na funkcje przedsiębiorstwa:podstawowe...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /2 143

  praca w formacie txt

Do góry