Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Transakcja rzeczywista

  Rodzaj t. giełdowej, która polega na dostarczeniu lub poleceniu dostarczeniatowaru do miejsca wskazanego przez nabywcę natychmiast bądź w określonym,krótkim czasie. Płatności są uiszczane przy dostawie sprzedanego towaru.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZESTNICY GIEŁDY

  Grupa osób warunkowo zaangażowanych w prace —> giełdy. Podobnie jakczłonkowie g., —> maklerzy oraz goście, u.g. wchodzą w skład podmiotów rynkugiełdowego. Mają prawo zawierania transakcji giełdowych, ale nie korzystają zezniżek przysługujących członkom g. Biorą oni udział w zebraniach g., lecz...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  transakcja terminowa

  Rodzaj t. giełdowej, w której strony, ustalając przewidywaną cenę w danymterminie, spodziewają się określonych korzyści. Kupujący oczekuje, że w momen-cie finalizowania t. cena będzie wyższa niż przewidziana w kontrakcie, sprzedają-cy zaś oczekuje ceny niższej. W chwili finalizowania t. jedna lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  umowa kupna-sprzedaży

  Zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej osób (kontrahentów) zmierzającychdo ustanowienia, zmiany lub zniesienia określonego przez strony stosunkuprawnego. U.k.-s. jest szczególną odmianą u. dwustronnie zobowiązujących,w których świadczenie jednej strony zobowiązuje drugą do ekwiwalentnegoświadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  transakcja zabezpieczająca

  Rodzaj t. giełdowej, która polega na powiązaniu —» transakcji rzeczywistej z t.typu spekulacyjnego. T.z. występuje wówczas, gdy nabywca (sprzedawca) towaruprzypuszcza, że kupi (sprzeda) go dopiero po pewnym czasie. W celu zabez-pieczenia się przed ewentualną zmianą cen danego towaru, co mogłoby...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  unikatowa propozycja sprzedażowa

  Zbiór niezbędnych obietnic, które pozwalają uznać przekaz reklamowy zaatrakcyjny i oryginalny. W praktyce uważa się, że u.p.s. zawiera reklama, któraoferuje wyraźnie określone korzyści, jest wyjątkowa (proponuje produkt nieoferowany przez konkurencję) i zachęca do zakupu. 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trend

  Tendencja rozwojowa będąca efektem oddziaływania czynników głównych(systematycznych) na rozwój danego zjawiska w czasie. Istnieją dwie pod-stawowe metody wyodrębniania t: mechaniczna i analityczna. Metoda mechani-czna polega na wygładzeniu —> szeregu czasowego za pomocą —> średniejruchomej, natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMS OF TRADE

  Stosunek, w jakim jedne dobra wymienia się na inne w obrocie między-narodowym. Cenowe t.o.t. wyrażają stosunek cen towarów eksportowanych docen towarów importowanych; towarowe t.o.t. — proporcje ilościowe, w jakichposzczególne towary uczestniczące w obrocie międzynarodowym są wzajemniewymieniane;...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEST KINOWY

  Metoda pomiaru skuteczności reklamy. Jej istota sprowadza się do oceny zmianpreferencji nabywców uczestniczących w eksperymencie (np. w sali kinowej)i pomiaru stopnia ich gotowości do zakupu reklamowanego produktu. Skutecz-ność reklamy mierzona za pomocą t.k. wyraża się zmianą ostatecznych decyzjinabywców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEST LABORATORYJNY

  Technika projekcyjna polegająca na ocenie danego produktu w laboratorium. T.l.powinien dostarczyć informacji o cechach technicznych i użytkowych produktu,które później porównuje się z przyjętym wzorcem. Wynik porównania stanowipodstawę oceny produktu.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt

Do góry