Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Warrant

  Dowód, kwit upoważniający do odbioru w uzgodnionym terminie towaruzakupionego na —> aukcji. Z reguły dotyczy to towarów masowych, np. wełny,kauczuku, herbaty, skór surowych, gdyż nabyte na aukcji towary jednostkowe sąrozliczane i odbierane natychmiast z magazynu aukcyjnego lub z magazynówfirmy składowej. Na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania konsumpcji

  Determinanty polityczne, gospodarcze i społeczne określające poziom i strukturęspożycia w okresach krótkich, średnich i długich. Determinanty te możnapodzielić na trzy grupy: 1) u. ustrojowe, 2) u. związane ze strukturą gospodarkii 3) polityka gospodarcza i społeczna. U. ustrojowe obejmują zbiór...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  uniwersalny kod produktu

  System oznaczania towarów składający się z dwunastu cyfr, stosowany w USA.Każda liczba k. jest tworzona przez dwa czarne pasemka i dwie jasne przegrody.System składa się z siedmiu modułów, tj. jasnych i ciemnych linii tej samejszerokości. Oznaczenie kodowe jest podzielone na strony lewą i prawą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi

  Działalność dostarczająca określonych korzyści, które nie są koniecznie związaneze sprzedażą dóbr materialnych lub innych u. (ujęcie marketingowe wg AMA— American Marketing Association). Do wytwarzania u. mogą, lecz nie muszą,być wykorzystywane dobra materialne, jednak w sytuacji, gdy są one...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /2 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testowanie produktu

  Metoda pomiaru zdolności p. do zaspokojenia potrzeb nabywcy, stosowanaw różnych fazach wprowadzania —> nowego produktu na rynek. T. technicznepolega na sprawdzeniu, w jakim stopniu określone cechy p. lub jego prototypuwynikają z zastosowanej techniki i technologii wytwarzania. Testy akceptacyjnesłużą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRÓJKĄTY BERMUDZKIE

  Obszar opcji strategicznych związanych z kształtowaniem ogólnej koncepcjioddziaływania na rynek, cechujący się równorzędnym traktowaniem instrumen-tów jakościowych i cenowych. Oparta na takich założeniach kompozycjainstrumentów marketingowych z reguły jest mało skuteczna, nie zapewniabowiem nabywcom ani...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testowanie rynku

  Faza procesu —> rozwoju nowego produktu, polegająca na ustaleniu rzeczywistejzdolności r. do zaakceptowania —> nowego produktu, zależnie od różnychwariantów opakowań, cen, sposobów sprzedaży, reklamowania itp. Zakres t.r.zależy z jednej strony od kosztów zamierzonego inwestowania w produkt i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPOLOGIA KONSUMENTÓW

  Wyodrębnienie i opis typów —> konsumentów na podstawie badań empirycznychzróżnicowanych zachowań badanych grup k. oraz czynników i mechanizmówwywołujących to zróżnicowanie. T.k. odgrywa istotną rolę w —> segmentacjirynku.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  transakcja handlowa

  Wiele powiązanych ze sobą działań, których wynikiem jest osiągnięcie zamierzo-nych celów handlowych przez strony biorące w nich udział. T.h. składa się z kilku 

  faz: 1) przygotowawczej (zebranie informacji, —» ofert, —» badania marke-tingowe), 2) zawarcia umowy z dostawcą lub odbiorcą produktów, 3)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBYTEK

  Ujemna różnica między stanem towaru w momencie wydania lub rozliczania sięa stanem w momencie przyjęcia tego towaru. Wyróżnia się u. naturalnei nadzwyczajne. U. naturalne są następstwem fizykochemicznych lub biologicz-nych właściwości towarów (wysychania, wyciekania, ulatniania się itp.)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /767

  praca w formacie txt

Do góry