Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Obszary chemowrażliwe mózgu

  Działanie dwutlenku węgla na komórki pobudliwe, w tym neurony, jest działaniem hamującym, tj. wywołującym hiperpolaryzację. Jednakże w mózgu istnieją struktury neuronalne, które reagują na dwutlenek węgla w sposób odmienny niż pozostałe komórki pobudliwe. Pod wpływem dwutlenku węgla ulegają one...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opór niesprężysty

  Opór niesprężysty pojawia się w drogach oddechowych głównie w wyniku tarcia cząsteczek powietrza w czasie przepływu powietrza z atmosfery do pęcherzyków płucnych (wdech) i w czasie przepływu powietrza z pęcherzyków płucnych do atmosfery (wydech). Wielkość oporu niesprężystego determinowana jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiana gazowa

  Wymiana gazowa zachodząca w płucach uzależniona jest od różnicy pomiędzy ciśnieniem cząstkowym (parcjalnym) 02 i C02 w powietrzu znajdującym się w pęcherzykach płucnych a prężnością tych gazów we krwi przepływającej przez naczynia włosowate, oplatające pęcherzyki. W spoczynku ciśnienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /3 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opór sprężysty

  Opór sprężysty w układzie oddechowym stwarzają zarówno siły retrakcji płuc (Prct), wywołujące tendencję ścian pęcherzyków płucnych do zapadania się, jak i sprężystość ścian klatki piersiowej. Miarą oporu sprężystego w układzie oddechowym jest podatność płuc i podatność klatki piersiowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /2 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wentylacja płuc

  Już pierwszy wdech lub wydech po rozpoczęciu wysiłku jest głębszy i szybszy. Tak więc zwiększenie VE następuje praktycznie w tym samym momencie, w którym mięśnie zaczynają się kurczyć. Pierwsza, bardzo szybka faza wzrostu VE trwa kilka sekund. Po jej zakończeniu następuje wolniejsza faza wzrostu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /6 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiana gazowa w płucach

  Ciśnienie cząstkowe tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu pęcherzykowym jest względnie stałe i bardzo zbliżone do prężności tych gazów we krwi tętniczej (tab. 4.1).

  Jednocześnie ciśnienie cząstkowe tlenu w powietrzu pęcherzykowym jest mniejsze, a ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla w powietrzu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /4 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy reakcji układu oddechowego na wysiłek

  Początkowy wzrost VE spowodowany jest głównie przez mechanizm ośrodkowy, polegający na bezpośredniej aktywacji ośrodków oddechowych w mózgu przez impulsy pochodzące z ośrodków ruchowych kory. Do szybkiego przyspieszenia i pogłębienia oddechów przyczyniają się także odruchy z mechanoreceptorów mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /2 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZA RYTMU ODDECHOWEGO

  Ruchy oddechowe charakteryzuje cyldiczność - po fazie wdechu następuje dłuższa od niej faza wydechu, po czym cykl powtarza się od nowa. Mięśnie oddechowe są mięśniami poprzecznie prążkowanymi szkieletowymi, zależnymi od naszej woli. Skurcz mięśni oddechowych, tak jak wszystkich mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ treningu na układ oddechowy

  Trening wytrzymałościowy prowadzi na ogół do zwiększenia pojemności życiowej płuc, maksymalnej dowolnej wentylacji płuc i nasilonej objętości wydechowej w następstwie zwiększenia siły mięśni oddechowych i ruchomości klatki piersiowej. Zmiany te nie zawsze jednak występują. Do bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompleks oddechowy pnia mózgu

  Neurony odpowiedzialne za generowanie rytmu oddechowego zlokalizowane w obrębie pnia mózgu noszą nazwę kompleksu oddechowego pnia mózgu (KOPM) - lyc. 4.10. Neurony te są ze sobą wzajemnie powiązane połączeniami synaptycznymi i otrzymują toniczną informację z:

  a)    układu siatkowatego wstępującego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /21.05.2014 Znaków /1 757

  praca w formacie txt

Do góry