Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Periodyzacja epoki średniowiecza. Rola Kościoła w średniowiecznej Europie

  Tajemniczo brzmiące łacińskie określenie medi aeui ('wieki średnie') to nazwa, której w odniesieniu do całej epoki średniowiecza używali hu­maniści odrodzenia. Traktowali bowiem średniowiecze jako długotrwały okres historyczny oddzielający, nie tylko w muzyce, starożytność od czasów nowożytnych...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /4 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecja - Instrumenty muzyczne

  Grecy stworzyli bogów na miarę człowieka i obdarzyli ich atrybutami ludzkimi. Postawa taka tłumaczy istnienie w Grecji instrumentów kul­towych. Były nimi kithara i aulo s. Kithara związana była z kultem Apollina, natomiast aulos — z kultem Dionizosa.

  Muzyka stanowiła dyscyplinę olimpijską, w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /4 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia muzyki jako nauka

  Nauka związana z muzyką jest jedną z najstarszych i występowała już w starożytności. Miała wówczas silne zabarwienie teoretyczne i filozo­ficzne, co w owym czasie wiązało się bezpośrednio z dominacją tych dziedzin. Stopniowo w nauce o muzyce pojawiał się cel dydaktyczny, będący wynikiem silnego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Periodyzacja dziejów muzyki

  O ustaleniu ram czasowych epok muzycznych bardzo rzadko decydują czysto muzyczne kryteria. Zdecydowanie częściej wyzyskuje się w tym celu ważne daty z historii powszechnej, traktując je jako umowny początek czy też zamknięcie danej epoki. Dlatego każda periodyzacja historii muzyki daleka jest od idealnych...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /2 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki muzyki

  Muzyka, której tworzenie, wykonywanie i słuchanie należą do najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, ma z pewnością tak długą historię jak sam człowiek. Jedynym jednak źródłem poznania muzyki ludów pier­wotnych i świadectwem jej uprawiania są — wobec braku utworów muzycznych — źródła pośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /4 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAROŻYTNOŚĆ - Grecja

  Rozważanie o muzyce wprowadza w świat swoistej, właściwej jej tylko, terminologii. Dziś, kiedy brzmienie i pojmowanie terminu „muzyka" wydaje się tak oczywiste, trzeba zdać sobie sprawę, że zawdzięczamy go starożytnym Grekom. W czasach archaicznych greckie słowo musike (|ioucn.Kr|) oznaczało wszelką...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie Grecji w obszarze kultur starożytnych

  W muzyce starożytnej Grecji zogniskowały się zdobycze różnych kultur starożytnych, zwłaszcza zaś: Chin, Indii, Mezopotamii, Krety i Egiptu. Niezależnie od adaptacji rozmaitych osiągnięć Grecja zdołała stworzyć swoje indywidualne oblicze kulturowe. Swoje priorytetowe znaczenie uzyskała dzięki kilku...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zwartość asortymentu

  Stopień powiązania poszczególnych klas lub —> linii produktów z punktuwidzenia: 1) użytkowego (czy są to grupy asortymentowe uzupełniające się, czyteż zaspokajające różne potrzeby), 2) technologicznego (czy do zakupu, wy-tworzenia i/lub sprzedaży mogą być użyte te same surowce, materiały...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  zapas bieżący

  Zapas surowców, materiałów, półfabrykatów, towarów pozwalający na za-chowanie ciągłości produkcji, sprzedaży bądź świadczenia usług. Wielkość z.b.powinna zaspokajać potrzeby między kolejnymi dostawami.

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  znak towarowy

  —> Marka lub część marki prawnie chroniona. Wszystkie z.t. są markami, ale niewszystkie marki — z.t. Czynnikiem nadającym z.t. rangę instytucji prawnej jestdecyzja Urzędu Patentowego o rejestracji z. Z.t. jest składnikiem majątkuprzedsiębiorstwa i może być przedmiotem obrotu. 

   

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /pingwin Dodano /03.04.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt

Do góry