Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZE - Ars antiqua w muzyce polskiej

  W XIII wieku rozpoczął się nowy, nacechowany większą samodzielnością, rozwój muzyki polskiej. Niewątpliwie duże znaczenie w tym względzie miały istotne rozporządzenia władz kościelnych. Dotyczyły one powoły­wania polskich nauczycieli do szkół parafialnych i kolegiackich. W muzyce religijnej...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /9 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENESANS - Msza

  Renesans był epoką szczególnej popularności i rozkwitu formy mszy. Potwierdza ten fakt bardzo duża liczba kompozycji, jak również zróż­nicowanie utworów tego rodzaju. Podstawę opracowania muzycznego stanowiło w dalszym ciągu ordinarium missae. Obok pełnego cyklu pojawia się tzw. missa breuis...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /16 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZE - Polska ars nova

  O ile XIV wiek w muzyce Zachodu oznaczał rozkwit muzyki wielogłosowej i doskonalenie zasad rytmiki menzuralnej, o tyle w muzyce polskiej zdecydowanie większe znaczenie miało w tym czasie zaistnienie rodzi­mych elementów w twórczości sekwencyjnej i liturgicznej. Obecność języka polskiego zaznaczyła się...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /7 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linearyzm polifonii średniowiecznej

  Brzmienie wielogłosowych utworów średniowiecznych zdecydowanie różni się od brzmienia utworów powstałych w następnych epokach. Jest to wynik kilku ważnych zasad obowiązujących w średniowiecznej polifonii. Jedną z nich była obecność cantus firmus. W średniowieczu cantus firmus traktowano jako siłę...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /2 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENESANS - Kanon

  Przy okazji omawiania motetu i mszy wielokrotnie była mowa o tech­nice kanonicznej, która jest najbardziej konsekwentną postacią imitacji. Wiele motetów i mszy renesansowych wykorzystujących technikę kano­niczną to utwory opatrzone tytułem Ad fugam (W tym miejscu trzeba podkreślić nieco inne niż w epokach...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /9 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka polska w średniowieczu - Na przełomie średniowiecza i renesansu

  Konsekwentne adaptowanie w muzyce polskiej różnych form i technik zachodnich zaowocowało już w 1. połowie XV wieku. Opóźnienie muzyki polskiej w stosunku do osiągnięć Zachodu, widoczne we wczesnej fazie średniowiecza, przestało być zauważalne. Twórczość wybitnych kompo­zytorów polskich osiągnęła w...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /12 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZE - Muzyka świecka

  Zaniedbywana przez długi czas muzyka świecka stała się w okresie ars noua dziedziną muzyki stojącą na równi z muzyką religijną. XIV-wieczna liryka francuska była kontynuacją dzieła trubadurów i truwerów. Pozo­stały też nazwy gatunkowe utworów (ballada, rondeau, uirelai), ale wielogłosowość...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /4 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZE - Systematyka śpiewów chorałowych

  W ramach bardzo licznej grupy śpiewów chorałowych można dokonać pewnego ich uporządkowania. Ważnym kryterium podziału jest funkcja liturgiczna śpiewów, która pozwala wyróżnić:

  — części stałe mszy (ordinarium missae),

  — części zmienne mszy (proprium missae),

  — śpiewy stałe i zmienne codziennych...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /3 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIOWIECZE - Muzyka świecka — trubadurzy i truwerzy

  Powstanie i szybki rozkwit stanu rycerskiego przyczyniły się do rozwoju twórczości dworskiej. Historyczne znaczenie ma anonimowy epos rycerski Pieśń o Rolandzie, pochodzący prawdopodobnie z 2. połowy XI wieku. Muzyka tego utworu nie zachowała się, jednak na podstawie ocalałego tekstu wiadomo, że jest to...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /6 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka świecka wczesnego średniowiecza

  Do około 1000 roku dominowała muzyka kościelna, która miała być sługą Kościoła. Troska o modlitwę i pokutę była bezpośrednim powodem sformułowania przez hierarchię kościelną zasady: aut sacra musica sit, aut non sit (łac. „albo niech będzie muzyka religijna, albo niech nie będzie jej wcale")...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /RuFfffus Dodano /03.04.2013 Znaków /1 804

  praca w formacie txt

Do góry